Dzięki wprowadzeniu w Rosji programu „Świętość Macierzyństwa” udało się odwieść od decyzji przeprowadzenia aborcji około 8 tys. kobiet. Kierownik rady nadzorczej programu Natalia Jakunina podczas otwarcia dzisiaj w Moskwie III Forum programowego przedstawiła konkretne dane na temat osiągnięć tego projektu.

Program „Świętość Macierzyństwa” został zainaugurowany w Krasnojarsku projektem „Nie jesteś samotna”. W ramach tego projektu prowadzone było poradnictwo psychologiczne dla kobiet w ciąży, które pod naporem problemów życiowych planowały dokonanie aborcji. W rezultacie działalności poradni psychologicznych w Krasnojarsku, w okręgach Nowosybirskim i Smoleńskim udało się uratować życie trzech tysięcy nienarodzonych dzieci. W regionach będących partnerami projektu uratowano pięć tysięcy dzieci, których matki planowały przeprowadzenie aborcji.

W program „Świętość Macierzyństwa” zaangażowanych jest pięciuset psychologów i innych pracowników systemu wsparcia psychologicznego, którzy zostali specjalistycznie przeszkoleni. Równolegle prowadzi się współpracę z ośrodkami ochrony macierzyństwa, w których bardzo często pomoc otrzymują niepełnoletnie mamy z dziećmi. Dzięki istnieniu programu zrodził się ruch wolontariuszy zajmujących się pracą oświatową, organizowaniem konkursów twórczości związanych z ochroną życia, w których udział wzięło 150 tys. osób z całej Rosji. W ramach programu prowadzona jest działalność wydawnicza propagująca książki o rodzinie, antologię poetów i artystów rosyjskich „Rodzinna lira” poświęconą życiu rodzinnemu i historii Rosji w tradycjach rodzinnych, napisaną przez różnych autorów ze wszystkich zakątków kraju.

 

Katolicka Agencja Informacyjna