"Komórki macierzyste z krwi pępowinowej, pobierane ze szpiku oraz te uzyskiwane w drodze reprogramowania komórek skóry są prawdziwą alternatywą i przyszłością tych badań. Wykorzystanie komórek embrionalnych nie przynosi dziś porównywalnych efektów. I dlatego finansowanie unijne takich badań powinno być zabronione" - mówił dziś w Strasburgu poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański w debacie o finansowaniu badań naukowych.

W pakiecie Horyzont 2020 wprowadzono mechanizmy indywidualnej oceny etycznej projektów, które zakładają wykorzystanie komórek macierzystych pochodzenie embrionalnego. Są to mechanizmy niewystarczające z punktu widzenia ochrony życia embrionów, których komórki są wykorzystywane w badaniach. Oprócz aspektów etycznych pojawia się na tym tle argumentacja dotycząca zasady pomocniczości. W niektórych państwach członkowskich takie badania są zabronione. Posłowie centroprawicy przedstawili pakiet poprawek zmierzających do wykluczenia finansowania z pieniędzy UE badań naukowych z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego.

"Pod wieloma względami Horyzont 2020 jest obiecującym pakietem na rzecz innowacji. Podkreślenie przemysłowych zastosowań badań to krok w dobrym kierunku. Ograniczenie i uproszczenie biurokracji w funkcjonowaniu programów innowacyjnych ma olbrzymie znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które powinny w większym stopniu brać udział w działaniach innowacyjnych, które budują nasze przewagi konkurencyjne na świecie. Poważnym problemem jest pominięcie opinii Komisji Prawnej w zakresie klauzul etycznych, jakie powinny obowiązywać w programach badawczych UE. Badania z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego są niedopuszczalne moralnie. Perspektywa leczenia nie usprawiedliwia zabijania. Wykluczenie takich badań jest uzasadnione także z powodów czysto naukowych. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej, pobierane ze szpiku oraz te uzyskiwane w drodze reprogramowania komórek skóry są dziś prawdziwą przyszłością tych badań. Wykorzystanie komórek embrionalnych nie przynosi dziś porównywalnych efektów. I dlatego finansowanie unijne takich badań powinno być zabronione" - mówił poseł Szymański.

 

Katolicka Agencja Informacyjna