Drukuj
Seks bez antykoncepcji, wpływ naturalnych metod planowania rodziny i szczęście, jakie daje małżonkom - to temat książki Marty Brzezińskiej-Waleszczyk, która zmierzyła się z wieloma stereotypami, krążącymi o nauczaniu Kościoła. Premiera książki "Wszystko, co wiecie o seksie bez antykoncepcji, ale boicie się zapytać", odbyła się dziś w Warszawie.

- Jest to instrukcja obsługi, jak żyć zgodzie z doktryną Kościoła, w szczęśliwym małżeństwie - tłumaczył intencje wydawców Michał Jeżewski, prezes Zarządu Fronda, oficyny, która wydała publikację. Wyjaśnił genezę jej powstania - ponad 55 proc. praktykujących katolików akceptuje antykoncepcję, więc ją stosuje, czyli żyje w strukturalnym grzechu. Książka ma pomóc im w rozwiązaniu tego problemu, żeby nie żyli w dyskomforcie i nie musieli kłamać przy spowiedzi.

Ekspert Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń przytoczył wyniki badań nad religijnością Polaków na przestrzeni 20 lat z których wynika, że następuje polaryzacja postaw, dotyczących antykoncepcji. W 1991 r. o tym, że jest niedopuszczalna, była przekonana 18 proc. badanych, w 2012 ich liczba wzrosła do 27 proc. Za dopuszczalną uważali je w roku 1991 r. 48 proc., dwa dziesięciolecia później było to 47 proc.

Stosunek do antykoncepcji zależy od częstotliwości praktyk religijnych - deklarujący się jako głęboko wierzący najrzadziej ją akceptują, ale nawet w tej grupie jedynie 58 proc. ją odrzuca, a ponad 13 - akceptuje. Wśród uczestniczących we Mszach św. - blisko 84 proc. tych, którzy nie uczęszczają, uważają te środki za akceptowalne, 26 proc. je odrzuca.

Socjolog mówił też o "mapie akceptacji" - najwięcej respondentów, którzy są na "tak" mieszka w województwie kujawsko-pomorskim, najniższą akceptację mają w województwach południowo-wschodnich, w Małopolsce i na Podkarpaciu. - Jeżeli dana osoba holistycznie akceptuje nauczanie moralne, w tym dotyczące bioetyki, Kościoła, akceptuje także jego stosunek do antykoncepcji - wyjaśnił ks. dr Sadłoń.

Dr Ewa Kuczapska-Ślizień, lekarka, pracująca w szpitalu św. Zofii i instruktorka NPR stwierdziła, że odrzuca antykoncepcję z powodów medycznych. Rozpoznawanie cyklu płodności pomaga w monitoringu stanu zdrowia i planowaniu terapii. Zaburzenia rytmu biologicznego przez środki antykoncepcyjne powoduje liczne schorzenia - nadciśnienie, otyłość, cukrzycę, raka piersi.

Zarówno dr Kuczapska-Ślizień, jak i Piotr Kwiatkowski z Ligi Małżeństwo - Małżeństwu przypomnieli, że w Polsce od 20-25 lat działa wiele stowarzyszeń, popularyzujących NPR. W Lidze Kwiatkowskiego jest 60 par wolontariuszy, metody można nauczyć się także korzystając z informacji w internecie, jest to wiedza dostępna i stosunkowo łatwa do opanowania. Kwiatkowski przytoczył statystyki - małżeństwa, które stosują NPR rozwodzą się 20 razy rzadziej, częściej ze sobą współżyją i przynosi im to szczęście.

Marta Brzezińska-Walaszczyk podkreśliła, że często słyszy się, że Kościół wciąż mówi o złu, a jej książka mówi tylko o rzeczach dobrych, o ludziach szczęśliwych i wolnych od antykoncepcji.
O tym, jak jest mówili Mateusz i Aleksandra, rodzice trójki dzieci, którzy wyznali, że z każdym kolejnym dzieckiem jest im łatwiej wychowywać potomstwo.

Prowadzący spotkanie prezes KAI Marcin Przeciszewski zwrócił uwagę, że nieprawdą jest, iż antykoncepcja powoduje zmniejszenie liczby aborcji. Jest dokładnie odwrotnie, o czym mówił Jan Paweł II - wykluczenie możliwości urodzenia dziecka powoduje, że nieplanowana ciąża kończy się aborcją. Dziennikarz stwierdził też, że papież Franciszek nie złagodzi nauczania Kościoła, dotyczącego kontroli urodzin.

W dyskusji zwrócono uwagę, że ponad 90 proc. par, przygotowujących się do małżeństwa poznaje metody NPR. Mimo tego decyduje się później na stosowanie antykoncepcji. Jest to wyzwanie dla świeckich katolików, którzy powinni dawać świadectwo o szczęściu i wolności, którą dają naturalne metody planowania rodziny.

Książka Marty Brzezińskiej-Waleszczyk zawiera wywiady z 16 małżeństwami. Są wśród nich informatycy, finansiści, lekarze ze stażem małżeńskim między 2-25 lat, często posiadających dwójkę i więcej dzieci. Łączy ich to, że są szczęśliwi.

Marta Brzezińska-Walaszczyk jest redaktorką portalu Fronda.pl, publicystką "Rzeczpospolitej",
"Gazety Polskiej", portalu wPolityce.pl Jest doktorantką Instytutu Edukacji Medialnej i
Dziennikarstwa UKSW. Jest zamężna. Mieszka w Warszawie.

Marta Brzezińska-Waleszczyk, "Wszystko, co chcecie wiedzieć o seksie bez antykoncepcji, ale boicie się zapytać", Fronda 2013

 

Katolicka Agencja Informacyjna