Drukuj
Sukces inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas” powinien przekonać europarlamentarzystów do podjęcia decyzji o zaniechaniu finansowania jakichkolwiek badań, których skutkiem może być zniszczenie ludzkich embrionów. Taki apel wystosowała Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). W opublikowanym dokumencie czytamy m.in., że Unia Europejska nie może zignorować głosu blisko dwóch milionów (1,9 mln) obywateli, którzy podpisali się pod tą inicjatywą.

Oświadczenie ma związek z głosowaniem nad finansowaniem z funduszy unijnych programu badawczego „Horyzont 2020”. Ma on objąć okres od 2014 do 2020 r. Zawiera m.in. możliwość wspierania badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi. COMECE podkreśla, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości, rozpatrując sprawę Greenpeace przeciwko Brüstle, potwierdził prawną ochronę embrionów ludzkich. Trzeba mieć na uwadze także opinię komisji parlamentarnej ds. kwestii prawnych, która również wypowiedziała się przeciwko tego typu praktykom.

COMECE określa unijny projekt jako wątpliwy etycznie i prawnie, a także przestarzały naukowo i nieuzasadniony ekonomicznie. Zważywszy na to, że europejskie środki finansowe przeznaczone na naukę są ograniczone, należałoby skoncentrować się na znalezieniu takiego konsensusu, który pozwoliłby lepiej je wykorzystać. Sekretariat COMECE jednak zdecydowanie podkreśla, że żadne fundusze europejskie nie powinny być przeznaczane na takie badania, których skutkiem mogłoby być zniszczenie embrionów ludzkich.

 

Katolicka Agencja Informacyjna