Drukuj
Celem listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka, w którym autorki oskarżają biskupów, świeckich i katechetów o sianie nienawiści, jest w swej istocie próba ograniczenia głoszenia opinii przez ludzi Kościoła - piszą członkinie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Konferencji Episkopatu Polski w liście otwartym. Podajemy treść listu:

Członkinie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet, skupiającej wiele środowisk kobiet katolickich w Polsce ze smutkiem odebrały list Kongresu Kobiet do papieża Franciszka, w którym autorki oskarżają biskupów, księży i katechetów o "szaleństwo nienawiści" w związku z ich krytyką ideologii gender. Smutek budzi fakt, że zamiast odnieść się merytorycznie do tej krytyki, Kongres Kobiet pragnie po prostu wyeliminować jeden z podmiotów sporu, dotyczącego człowieka. Chcą zabronić mu formułowania opinii.

 

Należy przypomnieć, że określenia "ideologia gender" użył papież Benedykt XVI zaniepokojony błędną i groźną w konsekwencjach wizją człowieka, według której płeć nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje autonomicznie. W myśl tej ideologii mężczyzna i kobieta jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej, już nie istnieją, bo kwestionują swoją naturę. W takiej interpretacji gender - nauka o rolach płci w rozmaitych kulturach - staje się rzeczywiście groźną ideologią.

Konieczne jest przypomnienie, że to oskarżani o nienawiść biskupi organizują w swych diecezjach setki inicjatyw edukacyjnych, charytatywnych i resocjalizacyjnych, promujących kobiety. Domy samotnej matki, hostele dla ofiar przemocy, żłobki, przedszkola i szkoły na wszystkich szczeblach, żeńskie akademiki i internaty, schroniska dla bezdomnych kobiet, warsztaty dla bezrobotnych, prowadzone są przez Kościół, który na co dzień czynem realizuje zasadę miłości bliźniego.

Postulujemy, by Kongres Kobiet wyjaśnił, co konkretnie rozumie pod terminem gender, bez zamykania ust tym osobom i grupom, które mają prawo do słusznego niepokoju związanego z potencjalnie negatywnymi konsekwencjami ideologii gender, przede wszystkim w wychowaniu młodego pokolenia.

Prof. Dorota Kornas-Biela, KUL
Alina Petrowa-Wasilewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Amicta Sole
Ewa Tomaszewska, b. posłanka Parlamentu Europejskiego
Dr Monika Waluś, prezes Stowarzyszenia Amicta Sole
Marta Wójcik, dyrektor Instyt Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International - Europa

 

Katolicka Agencja Informacyjna