Drukuj
Obronie rodziny i ludzkiego życia poświęcili słowaccy biskupi list pasterski na pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu. W perspektywie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia podkreślają oni fenomen Świętej Rodziny z Nazaretu i Boży pomysł na życie człowieka w rodzinie.

Biskupi zwracają się do tych wszystkich, którzy indywidualnie albo zrzeszeni w ruchach i organizacjach pro-life działają na rzecz ochrony godności i świętości życia. Wyrażają głęboki szacunek i ogromną wdzięczność za świadectwo ich życia i publiczną troskę o zachowanie, jak piszą, „Bożego modelu rodziny w społeczeństwie, m.in. na płaszczyźnie tworzenia prawa i programów edukacyjnych”.

List biskupów to przede wszystkim zdecydowany i jednoznaczny protest wobec współczesnego zmasowanego kwestionowania natury człowieka i ataków na rodzinę, którą tworzą ojciec, matka i dzieci.

Biskupi publicznie ostrzegają przed zagrożeniami płynącymi z narzucania błędnych koncepcji człowieka, sensu jego istnienia i praw mu należnych. Ostrzegają przed ideologią gender, prosząc zwłaszcza rządzących, rodziców i ludzi odpowiedzialnych za szkolnictwo o czujność w sprawach rodziny i o odwagę sprzeciwu wobec pomysłów z kręgu kultury śmierci.

Odwołując się do wydarzenia z września tego roku, do narodowego Marszu dla Życia, który przeszedł ulicami Koszyc, tegorocznej europejskiej stolicy kultury, biskupi zachęcają władze do wykorzystania moralnego wsparcia i siły świadectwa na rzecz życia.

Katolicka Agencja Informacyjna