To światło Adwentu, które zapaliło się w naszym mieście - tak decyzję Rady Miasta dającą przepustkę do finansowania w Częstochowie leczenia niepłodności metodą naprotechnologii skomentował na antenie Radia Fiat abp Wacław Depo.

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta 5 grudnia częstochowscy radni głosowali nad uchwałą obywatelską w sprawie dofinansowania programu pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą Naprotechnologii”. Projekt zyskał akceptację miejskich radnych. Dziesięcioro z nich opowiedziało się za jego przyjęciem, 7 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

Zdaniem metropolity częstochowskiego „ta decyzja dostrzega ludzi, którzy mają problemy z niepłodnością a bardzo pragną mieć potomstwo”. Przypomniał, że naprotechnologia jest „metodą leczenia niepłodności najbliższą naturze. – A wszystko, co naturę wspomaga jest zgodne z zamysłem samego Boga – mówił.

Decyzję Rady Miasta abp Depo określił jako „kolejny dar w przygotowaniu nas wszystkich do kanonizacji Jana Pawła II, który jest szczególnym promotorem i obrońcą życia” i dodał, że „to jest dar, który przychodzi przez Maryję”

Arcybiskup zaznaczył, że „decyzja miejskich radnych dla niego samego jest nie tylko radością i darem na kolejną rocznicę jego przybycia do Częstochowy i ingresu”, ale także „zobowiązaniem do jeszcze pełniejszej służby Kościołowi częstochowskiemu”.

Z inicjatywą obywatelskiego projektu wyszli przed kilkoma tygodniami przedstawiciele organizacji pro-life, Rycerze Kolumba i miejscy radni. W myśl przyjętej uchwały miasto ma dofinansowywać program leczenia niepłodności za pomocą naprotechnologii. Teraz będą trwały prace nad technicznym rozwiązaniem kwestii finansowania leczenia niepłodności tą metodą.

W uzasadnieniu uchwały, która zrodziła się jako obywatelska inicjatywa mieszkańców Częstochowy czytamy, że „problem niepłodności dotyczy od 10 proc. do 15 proc. par, przy czym jedynie w 20 proc. przypadków stwierdza się niepłodność idiopatyczną, to jest jednostkę chorobową, której przyczyn nie da się jednoznacznie określić. Oznacza to, iż w 80 proc. przypadków przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki i właściwego leczenia może pozwolić na przywrócenie płodności. Temu właśnie celowi służy naprotechnologia, która jest metodą leczenia niepłodności, opartą na wnikliwej analizie jej przyczyn i wdrażaniu przez lekarzy specjalistów stosownych procedur terapeutycznych. Co istotne, statystycznie naprotechnologia jest najskuteczniejszym sposobem leczenia niepłodności.”

„Metoda ta nie zakłada przeprowadzenia drogich zabiegów, co pozwoli na skorzystanie z dofinansowania przez wszystkie grupy społeczne, również te, które nie będą w stanie przeznaczyć na własne leczenie znacznych środków finansowych. Wobec powyższego, dofinansowanie Naprotechnologii doprowadzi do poprawy poziomu usług medycznych świadczonych na lokalnym rynku osobom, borykającym się z problemem niepłodności oraz przyczyni się do przyrostu naturalnego, którego wsparcie jest szczególnie istotne w świetle powszechnie występującego niżu demograficznego” – czytamy dalej w uzasadnieniu uchwały.

W Częstochowie działają dwie Poradnie Rozpoznawania Płodności. W styczniu 2012 r. z inicjatywy Caritas w parafii św. Wojciecha w Częstochowie powstała pierwsza w regionie Poradnia Rozpoznawania Płodności (NaProTechnologii) im. bł. Jana Pawła II. Natomiast druga powstała w lutym br. w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy archikatedrze Świętej Rodziny.

Przez blisko 1,5 roku działalności Poradni Rozpoznawania Płodności (NaProTechnologii) im. bł. Jana Pawła II w Częstochowie z usług poradni skorzystało ponad 40 par. Natomiast w Poradni Rozpoznawania Płodności (NaProTechnologii) w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy archikatedrze Świętej Rodziny skorzystało kilkanaście par. W Częstochowie dzięki pomocy Poradni Rozpoznawania Płodności (NaProTechnologii) urodziło się już dwoje dzieci.

Również Fundacja Świętego Barnaby działająca w Częstochowie w ramach projektu wspierania Naprotechnologii „Troska o płodność” udzieliła pomocy finansowej małżeństwom, które podjęły leczenie tą metodą.

Naprotechnologia (ang. Natural Procreative Techology) Wsparcie Naturalnej Prokreacji - jest nową nauką zajmującą się zdrowiem kobiet, która monitoruje i stara się podtrzymywać ich zdrowie rozrodcze i ginekologiczne kobiet. Jest nową metodą diagnostyki i leczenia niepłodności, opartą na naturalnym cyklu miesięcznym. Umożliwia zdiagnozowanie i wyleczenie schorzeń, które są przyczyną zaburzeń płodności i braku poczęcia. Powstała ponad 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jej twórcą jest prof. Thomas Hilgers, lekarz ginekolog, mieszkający i pracujący w Omaha. W odpowiedzi na opublikowaną przez papieża Pawła VI encyklikę „Humanae vitae” stworzył model rozpoznawania płodności. Naprotechnologia opiera się na tzw. modelu Creightona. Metody stosowane w naprotechnologii odnoszą się nie tylko do kobiety, ale są ukierunkowane na małżeństwo.

Przypomnijmy, że dotychczas z budżetu miasta jest dofinansowywana metoda in vitro. Taką bowiem decyzję przyjęła głosami radnych SLD i PO Rada Miasta Częstochowy podczas XXVII Zwyczajnej Sesji, 18 października 2012 r. Już w listopadzie 2011 r. lewicowy prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił opinii publicznej pomysł dofinansowania zabiegów in vitro przez władze Częstochowy. Zapisał to w projekcie budżetu miasta jako „Program wspierania rozwoju rodziny – metoda in vitro (dofinansowanie zabiegu)”. Pomysł oprotestowały wówczas m. in. diecezjalna Akcja Katolicka, abp Stanisław Nowak, Kuria Metropolitalna.

 

 

Katolicka Agencja Informacyjna