Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w zakresie ochrony prawnej dziecka poczętego idą w dobrym kierunku - uważa Antoni Szymański, socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Komisja kodyfikacyjna, działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości, pracuje obecnie nad zmianami w Kodeksie Karnym w myśl których zostanie podwyższona kara za aborcję, chce wprowadzić też pojęcie dziecka poczętego. Określenie "przerwanie ciąży" ma być zastąpione przez "spowodowanie śmierci dziecka poczętego", zaś kobieta, dokonująca aborcji, byłaby karana za dzieciobójstwo. Projekt zmian wywołuje protesty feministek i lewicy.

Podajemy wypowiedź dla KAI A. Szymańskiego:

Kierunek proponowanych zmian jest właściwy. Komisja kodyfikacyjna proponuje wprowadzenie odpowiedzialności karnej matki za "śmierć dziecka poczętego" wówczas, gdy jest ono zdolne do samodzielnego życia. I jest to zrozumiałe. Nie powinno bowiem różnicować dzieciobójstwa oraz życia dziecka poczętego, zdolnego już do życia poza organizmem matki. W obu sytuacjach mamy do czynienia z życiem dziecka zdolnego do życia poza organizmem matki, które jest jednak dzisiaj zupełnie odmiennie traktowane przez prawo - trzeba to zatem ujednolicić. Warto przypomnieć o praktyce prawnej w Polsce - z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że osoba, która odbiera życie kobiecie w zaawansowanej ciąży, odpowiada za jej śmierć, ale także jej nienarodzonego dziecka.
Z całą pewnością należy też ograniczyć możliwość tzw. aborcji wówczas, gdy dziecko jest prenatalnie chore. Dzisiaj istnieje swoboda w kwalifikowaniu, jaki stan zdrowia dziecka poczętego do tego uprawnia.

Projektowane rozwiązania obejmowałyby ochroną zarodki powstałe w in vitro oraz zakaz stosowania pigułki powodującej aborcję, co jest zgodne z konstytucyjną zasadą ochrony ludzkiego życia, i jest tak ważne w obecnej sytuacji, w której panuje pełna dowolność postępowania w tym zakresie. Generalnie, proponowane zmiany zmierzają w dobrym kierunku, uwzględniają dobro poczętego dziecka, które nie może być przedmiotowo traktowane, chroni też jego matkę, bo aborcja nigdy nie jest dla niej dobra.

Dyskusja nad zmianami Kodeksu Karnego trwa, także w ramach Komisji Kodyfikacyjnej, która je opracowuje. Do dyskusji nad wypracowanymi rozwiązaniami zostaną zaproszeni eksperci z różnych dziedzin, a także media. Nic nie będzie się więc działo w ukryciu przed opinią publiczną.

Katolicka Agencja Informacyjna