Okno Zycia 2W naszym Oknie zostało uratowanych 15 dzieci. Obrona życia to wartość wyższa niż problem tożsamości dziecka - powiedziała KAI s. Barbara Król ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Odniosła się w ten sposób do apelu Komitetu Praw Dziecka ONZ, który wezwał Polskę do likwidacji Okien Życia.

Okno Zycia 3Życie jest i będzie najważniejszą wartością - powiedział biskup Henryk Tomasik, odnosząc się do stanowiska Komitetu Praw Dziecka ONZ, który domaga się od Unii Europejskiej zamknięcia Okien Życia, ze względu na "naruszenie prawa dziecka do poznania swojej tożsamości". W Polsce jest ich 56, w których pozostawiono już 85 niemowląt.

family2009Od 16 do 19 października w domu werbistów w Baranowiczach miały miejsce międzynarodowe warsztaty dla animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestniczyło w nich 55 osób z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Ukrainy i Rosji. Celem warsztatów było pogłębienie przygotowania animatorów Spotkań Małżeńskich do pracy z małżeństwami w kryzysie podczas różnych form pracy tego stowarzyszenia.

Krakow Lagiewniki Sanktuarium Bozego MilosierdziaW sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia pod hasłem „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny”. Poza wykładami i dyskusjami, przygotowano także oficjalną prośbę do papieża Franciszka o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem obrońców życia w Polsce.

Embrion 3„Rozwiązaniem problemu obrony życia jest wykształcenie cywilizacji miłości i życia. O nią właśnie walczył całe życie Karol Wojtyła” – powiedziała do uczestników krakowskiego Kongresu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia prof. Wanda Półtawska. Bliska przyjaciółka papieża z Polski wygłosiła podczas sobotniego spotkania wykład pt. „Św. Jan Paweł II obrońca Pięknej Miłości”.