Konferencja Episkopatu Polski logoPrzestrogę do wiernych przed stosowaniem in vitro, antykoncepcji i pigułek wczesnoporonnych skierowali biskupi w liście pasterskim na XV Dzień Papieski. Będzie on obchodzony w niedzielę 11 października pod hasłem "Jan Paweł II – patron rodziny". W dokumencie, który będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę, hierarchowie przypominają znaczenie małżeństwa w świecie i wymieniają współczesne zagrożenia rodziny.

Papiez Franciszek 1Papieski hymn na cześć rodziny zdominował Święto Rodzin na alei Benjamina Franklina w Filadelfii 26 września wieczorem. Ojciec Święty odłożył przygotowane wcześniej przemówienie, podkreślając w improwizowanym wystąpieniu znaczenie rodziny dla świata. Określił ją mianem „fabryki nadziei”. Było to jedno z kluczowych wydarzeń VIII Światowego Spotkania Rodzin.

rozwodNowe rozwiązania mają szansę stać się wielką pomocą w rozwiązaniu powikłanych spraw wielu wiernych, którzy boleśnie przeżywają małżeńskie niepowodzenia – pisze dla KAI ks. dr hab. Piotr Majer z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zdaniem prawnika dokonana przez papieża reforma procesów małżeńskich ma znaczenie także dlatego, że zwłaszcza po zawarciu nowych, cywilnych związków, wierni ryzykują zaniedbaniem życia religijnego.

Papiez Franciszek 1„Nowe przymierze mężczyzny i kobiety nabiera… strategicznego znaczenia dla wyzwolenia ludów z kolonizacji pieniądza. To przymierze powinno na nowo ukierunkowywać politykę, gospodarkę i współżycie obywatelskie!” – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Papież zakończył dziś cykl katechez na temat małżeństwa i rodziny. Na płac św. Piotra przybyło około 25 tys. wiernych.

Poznan KatedraMałżeństwo z Poznania, Jadwiga i Jacek Pulikowscy zostali mianowani przez Franciszka audytorami synodu o rodzinie. W Watykanie opublikowano dziś pełną listę XIV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który w dniach 4-25 października będzie obradował na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.