Krakow Lagiewniki Sanktuarium Bozego MilosierdziaKraków: modlitwa dzieci jest nie do zastąpienia – III sympozjum o adoracji

– Przełomowym momentem w rozwoju religijnym dziecka jest widok modlących się rodziców, zwłaszcza ojca – mówił ks. dr Grzegorz Godawa. III sympozjum o adoracji pod hasłem „Adoracja dzieci” odbyło się w sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

„Modlitwa dzieci, modlitwa ‘czystych serc’, jest nie do zastąpienia – powiedział KAI ks. Stanisław Szczepaniec. – Myślę, że nie poradzimy sobie z problemami dzisiejszego świata, jeśli nie włożymy wysiłku nie tylko w ogóle w modlitwę dzieci, ale w adorację dzieci. Bez adoracji trudno o głębię modlitwy. Trudno o doświadczenie rozmowy z Panem Jezusem, jeżeli w ogóle nie przychodzę do tego Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie” – dodawał moderator ruchu modlitewnego „Adoremus”, który zorganizował w sobotę III sympozjum o adoracji pod hasłem „Adoracja dzieci”.
Otwierający spotkanie gospodarz miejsca ks. Franciszek Ślusarczyk przypomniał, że w tym roku mija dziesięć lat, odkąd w tutejszej Kaplicy Adoracji trwa całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Nawiązując do tematyki sympozjum kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zwrócił uwagę, że w maju i w czerwcu wiele dzieci przyjeżdża do Łagiewnik ze swoimi katechetami.
O uwarunkowaniach i rozwoju modlitwy dziecka mówił ks. dr Grzegorz Godawa. Zaznaczył, że modlitwę dziecka warunkuje doświadczenie Boga. Z kolei osobistą relację z Bogiem dziecko inicjuje dzięki klimatowi rodzinnej atmosfery religijnej. „Na modlitwę dziecka wpływa modlitwa domu. Dziecko przez współuczestniczenie uczy się modlitwy” – mówił ks. Godawa i podkreślał, że przełomowym momentem w rozwoju religijnym dziecka jest widok modlących się rodziców, zwłaszcza ojca.
Kluczowym momentem w uczeniu dziecka modlitwy adoracyjnej jest pierwsza Komunia święta, a zawłaszcza czas po niej, kiedy może adorować przyjętego właśnie Jezusa. Prelegent zaznaczył, że nauka modlitwy wymaga higieny słuchu i wzroku, czyli takiej przestrzeni w domu, gdzie dziecko mogłoby się spotkać z Bogiem.
Pedagog wśród elementów koniecznych do rozwoju religijnego dziecka wskazał na zdumienie nad tajemnicami wiary. W tym kontekście przywołał sytuację z życia wziętą. – Mama zabrała dwulatka do kościoła i tłumaczyła, że gdy ksiądz podniesie hostię, zabije gong, to wtedy pośród nas będzie obecny Jezus. Chłopiec to zapamiętał. W momencie podniesienia, gdy w kościele panowała zupełna cisza, zareagował dziecięcym „wow”. Bóg stał się obecny pośród nas – opowiadał ks. Godawa.
Jednym z warunków wychowania religijnego dzieci jest także odpowiedni język rodziców i wychowawców. – Mówimy często do dzieci ‘idziemy do kościoła’. A wydarzenie, jakim jest niedzielna Eucharystia trzeba spersonalizować i powiedzieć ‘idziemy na spotkanie z Jezusem’ – tłumaczył ks. Godawa.
Krystyna Karkowska swoje wystąpienie poświęciła znaczeniu dziecięcej modlitwy i adoracji w życiu rodziny, parafii i całej wspólnoty Kościoła. „Adoracja uczy cierpliwości, systematyczności, wierności i wytrwałości” – mówiła prelegentka i dodawała, że modlitwa adoracyjna dzieci uczy trwania w ciszy – najpierw tej zewnętrznej, która później porządkuje to, co wewnątrz; to z kolei wpływa na zachowania dzieci w codzienności.
Wspólna modlitwa dzieci i rodziców sprawia, że w rodzinie rośnie poczucie wspólnoty.
„Adoracja dziecięca w parafii łączy pokolenia, gdyż dzieci na nią zawsze będą przychodziły z dorosłymi z dziadkami, rodzicami czy starszym rodzeństwem” – przekonywała Karkowska zaznaczając, że takie działanie prowadzi wprost do ewangelizacji i czynienia parafii misyjną.
Drugą część sympozjum poświęcono świadectwom wspólnot, które wychowują dzieci do adoracji Najświętszego Sakramentu. W tematykę wprowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, który przedstawił program formacyjny dla dzieci, zwracający szczególną uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu. Moderator ruchu modlitewnego „Adoremus” zapowiedział, że do wakacji będzie wydany zeszyt z materiałami formacyjnymi np. do tematycznych rekolekcji dla dzieci.
Następnie świadectwa złożyły dzieci należące do szkolnej grupy adoracyjnej, a także świecka katechetka pracująca w wiejskiej parafii oraz siostra pijarka z Rzeszowa. Spotkanie zakończyło się adoracją w Bazylice Bożego Miłosierdzia i Mszą św.
III sympozjum o adoracji zostało zorganizowane przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz ruch modlitewny „Adoremus”.

Katolicka Agencja Informacyjna