Poznan KatedraPoznań: konferencja „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa!”

W Poznaniu odbyła się w sobotę konferencja „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa! Jego szczęście w Twoich rękach”. Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej skierowane było przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i wychowawców zainteresowanych tematem wychowania seksualnego i seksualizacji oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą świat w tej dziedzinie.

onferencja, która odbyła się w jednej z sal na Stadionie Inea w Poznaniu, stanowiła kolejny etap inicjatywy „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa!” objętej patronatem przez abp. Stanisława Gądeckiego.


Jak zaznaczył jeden z jej organizatorów, Michał Michalski, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, wcześniej (1 lutego) blisko 150 wolontariuszy wygłosiło w 80 parafiach archidiecezji poznańskiej prelekcje przybliżające zagrożenia wynikające z edukacji seksualnej, edukacji równościowej i seksualizacji. Przy tej okazji każda z ponad 5 tys. osób uczestniczących w tych prelekcjach otrzymała także „Vademecum rodzica” przygotowane przez organizatorów akcji.
– Jako rodzice i osoby odpowiedzialne za wychowanie dzieci, chcemy pomagać sobie nawzajem realizować i rozwijać nasze kariery rodziców i małżonków. A co najważniejsze, chcemy pomagać naszym dzieciom jak najlepiej przeżywać każdy dzień i chronić je przed zagrożeniami, które niesie ze sobą współczesny świat – podkreślił Michalski dodając, że taki był też cel dzisiejszej konferencji.
W słowie wstępnym rozpoczynającym konferencję, w której wzięło udział ponad 300 osób, bp Damian Bryl przypomniał rodzicom, że są współpracownikami samego Boga w wielkim dziele wychowanie i pierwszymi odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci. Wszystkie instytucje wychowawcze powinny natomiast wspierać, a nie zastępować rodziców w dziele wychowania.
− Rodzice, nie rezygnujcie z tego waszego powołania i zadania bycia wychowawcami. Nie przekazujcie tego zadania innym podmiotom, ale mądrze korzystajcie z ich pomocy, rozeznając, co jest dobre dla waszych dzieci – podkreślił biskup. Przywołał też słowa św. Jana Pawła II zapisane w Familiaris Consortio, w których papież bardzo mocno akcentował, że wychowanie seksualne powinno się zawsze dokonywać w kontekście wychowania do miłości.
Wątek ten podjął w swoim wykładzie również prof. Andrzej Urbaniak, autor wielu publikacji dotyczących wychowania, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wychowania do życia w rodzinie związany z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Prelegent przypomniał podstawową triadę wartości: dobra, piękna, miłości, z której wynika konieczność spójności oraz integralności programów wychowawczych.
Mówiąc natomiast o wychowaniu seksualnym wskazał, że również w tym obszarze pierwszymi wychowawcami powinni być rodzice zwracając uwagę na zasadę pomocniczości, którą powinny kierować się względem rodziców wszystkie inne podmioty i instytucje, ingerując jedynie w sytuacjach naprawdę koniecznych.
Z kolei o. Karol Meissner benedyktyn od lat zaangażowany w duszpasterstwo narzeczonych i małżeństw, a zarazem lekarz zajmujący się aspektami psychiatrii i psychologii zauważył, że Chrystus nie gwarantuje nam, jako wychowawcom, łatwej drogi. – Do podejmowania na co dzień dzieła wychowania potrzeba odwagi, a uczciwość i prawość w życiu kosztuje i z tymi kosztami, finansowymi i społecznymi, takimi jak chociażby wyśmianie i odrzucenie, musimy się obecnie liczyć – stwierdził benedyktyn.
Jego zdaniem musimy się też przygotować na to, że zachowanie klauzuli sumienia w życiu społecznym i politycznym oraz w wychowaniu dzieci będzie zadaniem trudnym. – Żyjemy w społeczeństwie, w którym, jak sądzę, coraz częściej trzeba będzie, jako program stosować obywatelskie nieposłuszeństwo wobec praw, które są niesłuszne i niesprawiedliwe – przyznał o. Meissner.
Dr nauk ekonomicznych Natalia Zimniewicz w swoim wystąpieniu zwróciła natomiast uwagę na często niedostrzegany i niedoceniany aspekt finansowy dokonującego się w Polsce i na świecie procesu sekularyzacji i seskualizacji społeczeństwa. Wskazała ona na ogromne środki, jakie wydają na reklamę w mediach reklamodawcy związani z biznesem farmaceutycznym oferującym środki antykoncepcyjne, prezerwatywy, zabiegi in vitro czy leki, w tym środki hormonalne, które muszą zażywać np. homoseksualiści, transwestyci lub kobiety poddające się aborcji.
– Takie reklamy nie zaistnieją w mediach katolickich czy konserwatywnych. Pieniądze z ich emisji trafiają natomiast do mediów lewicowych czy wręcz lewackich, gdzie tego typu reklamy otoczone są dodatkowo odpowiednim przekazem medialnym promującym reklamowane zachowania czy produkty, a przynajmniej nie ukazujące ich jako coś moralnie złego czy społecznie szkodliwego – zaznaczyła dr Zimniewicz. Zastanawiała się, czy w Polsce możemy jeszcze mówić o pluralistycznych mediach oraz ich obiektywizmie i bezstronności w opisywaniu rzeczywistości, przekazywaniu informacji i kształtowaniu postaw społecznych.
Na ten sam problem zwróciła również uwagę Marzena Nykiel, redaktor naczelny portalu wPolityce.pl i autorka książki „Pułapka gender” przyznając, że żyjemy w czasach wojny informacyjnej i przewrotu ideologicznego.
– Polem wojny informacyjnej jest ludzka świadomość, a walka toczy się o to, aby zmienić myślenie społeczne, wpłynąć na nie poprzez wszelkie możliwe środki, w tym manipulację i propagandę. W efekcie tego członkowie społeczeństwa mają myśleć i robić, tak jak im się to narzuci i być jednocześnie przekonani, że jest to dla nich najlepsze – przekonywała red. Nykiel.
Zauważyła przy tym, że pierwszym, podstawowym etapem tej wojny jest demoralizacja społeczeństwa, dokonywana m.in. przez rozbudzanie seksualności i promowanie relatywizmu moralnego. – Ma ona na celu zniszczenie w społeczeństwie systemu wartości, tradycji, zasad moralnych, odebranie narodowi jego dumy i godności oraz zdolności samodzielnego myślenia – wyjaśniła prelegentka dodając, że głównym wrogiem w tej wojnie jest kultura, rodzina, Kościół i szerzej cała cywilizacja chrześcijańska.
Swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji podzielili się też Jolanta i Henryk Stolińscy, małżonkowie z 12-letnim stażem i z 4 dzieci, którzy przez 7 lat mieszkali w Szwecji. Jak przyznali, w tym kraju żyje się wygodnie, dostatnio, a państwo pomaga finansowo przyznając wszystkim rodzinom posiadającym dzieci zasiłek rodzinny. Mimo to 4 lata temu podjęli decyzję o powrocie do Polski.
– Doświadczyliśmy tego, że w Szwecji rodzice nie mają prawa do swojego dziecka. Traktuje się ich jedynie jako opiekunów prawnych, a samo dziecko jest własnością państwa. Tam szkoła już od pierwszych klas jest odpowiedzialna także za rozwój seksualny dziecka i ewentualne kształtowanie jego płci. Rodzice natomiast nie tylko są pozbawieni wpływu na kierunek tego rozwoju, ale dokonuje się on bez ich wiedzy. Prowadzona w szkołach seksualizacja jest wprost gwałtem dokonywanym na psychice dzieci – przekonywali małżonkowie dodając, że ponadto rodzicom odbiera się autorytet wychowawców, łatwo można odebrać im także wolność i dzieci.
Stolińscy przyznali, że jako katoliccy rodzice nie mogliśmy się na to godzić, a powrót do Polski, w ich przekonaniu, ocalił ich dzieci przed wykrzywieniem psychicznym i deprawacją. Zauważyli jednocześnie, że od ich powrotu do kraju wiele się w Polsce zmieniło.
– Wydaje się, że powoli rozpoczyna się u nas ten sam proces przejmowania kontroli nad wychowaniem dzieci. Nie możemy jednak dopuścić do tego, żeby prawodawstwo Unii Europejskiej zastępowało bezkrytycznie nasze prawo do wychowania naszych dzieci. Nie możemy oddać prawa do wychowania szkole i państwu – apelowali Jolanta i Henryk Stolińscy.
Na konferencji przedstawiony został również Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów autorstwa dr. Szymona Grzelaka skierowany do młodzieży i zachęcający ją do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Jego zasady przybliżył Paweł Lewicki, psycholog rodzinny, a jednocześnie trener programu podkreślając, że program wskazuje na te wartości i treści, które są wymagające i trudne w przyjęciu, a które przekazują dzieciom rodzice, dziadkowie, nauczyciele czy wychowawcy. Zadaniem programu jest również wzmacniania autorytetu właśnie rodziców, którzy są najważniejszym źródłem wiedzy o miłości dla swoich dzieci.

Katolicka Agencja Informacyjna