Drukuj

Pro Life 2Działacze pro life oraz stowarzyszeń prorodzinnych napisali list, w którym sprzeciwiają się ratyfikacji Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy. W oświadczeniu, podpisanym m.in. przez Pawła Wosickiego, Ewę Kowalewską, ks. Ryszarda Halwę i in. przypominają o groźnych skutkach, jakie pociągnie za sobą wcielenie w życie jej założeń i apelują do spotykania się z senatorami w ich biurach, wysyłanie do Senatu RP stanowisk i osób uzasadniających swój sprzeciw. Senat RP ma podjąć pracę nad ratyfikacją w dniach 4-6 marca.

Podajemy treść listu działaczy pro life i środowisk prorodzinnych:

 

Na najbliższym posiedzeniu Senatu (4-6 marca 2015 r.) podjęte zostaną prace nad upoważnieniem Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy CAHVIO.Konwencja ta stosuje inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do wymuszenia zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii. Jej zapisy mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”, co godzi w wolność wyboru sposobu życia, oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji, wyrażających się, np. w związkach osób jednej płci.Poprzez anarchizowanie życia społecznego i niszczenie rodziny konwencja ta spowoduje podwyższenie poziomu przemocy w relacjach międzyludzkich. Konwencja ta również:

 

W tej sytuacji zwracamy się do osób i organizacji przeciwnych genderowej rewolucji kulturowej o:

 

W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
Paweł Wosicki (prezes), Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, Antoni Szymański, Hanna Wujkowska, Antoni Zięba, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

 

Katolicka Agencja Informacyjna