Drukuj

zakochaniPod hasłem „Zagubiona drachma. Kościół wobec seksualności” odbędzie się 25 kwietnia kolejne sympozjum naukowe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Prelegenci poruszą szereg tematów związanych z duchowością, cielesnością oraz skutkami rewolucji seksualnej a także przedstawią odpowiedź Kościoła katolickiego wobec współczesnych wyzwań.

Głównym adresatem sympozjum są klerycy z wyższych seminariów duchownych a także wszystkie osoby zatroskane o kondycję współczesnej rodziny i społeczeństwa. Cykl wykładów poprzedzi Msza św. o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim przy ul. Dewajtis 3 pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza uczelni kard. Kazimierza Nycza. Bezpośrednio po Mszy św. wykład o źródłach i przyczynach rewolucji seksualnej wygłosi ks. dr hab. Piotr Kieniewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jak twierdzi organizator, rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina, głównym powodem zorganizowania konferencji jest pogłębiający się w szybkim tempie kryzys instytucji rodziny. Podkreśla, że Kościół z niepokojem patrzy na wzbierającą falę rozwodów. Dlatego sympozjum ma przygotować młodych kapłanów a także osoby pragnące pomagać rodzinie do ich przyszłej posługi. Prelegenci mają nie tylko szukać dobrych rozwiązań i dróg wyjścia z kryzysu, ale dotrzeć do źródła problemów.

- Upowszechniła się dziś mentalność, której źródeł należy szukać wśród idei rewolucji seksualnej zapoczątkowanej w 1968r. Chcemy dokonać analizy, jak głęboko te idee zostały przeniesione na polski grunt, jak Kościół w przeszłości odpowiadał na te problemy i jakiej odpowiedzi udziela nam dzisiaj – zaznaczył rektor uczelni.

Jak zapewnia ks. prof. Pawlina, wśród przygotowanych na sympozjum referatów znajdą się takie poświęcone sakramentowi małżeństwa, problematyce wzrastającej fali rozwodów i odpowiedzi Kościoła na współczesne, hedonistyczne podejście do ludzkiej seksualności. Szczególne miejsce zajmie omówienie przesłania i aktualności encykliki „Humanae vitae”.

- Odpowiemy sobie na pytanie, co ten papieski dokument zawiera, dlaczego od momentu powstania był krytykowany i dlaczego tak bardzo denerwuje dzisiaj świat – podsumowuje ks. prof. Krzysztof Pawlina. Wśród zaproszonych gości będą m. in. ks. dr hab. Piotr Kieniewicz i s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz z KUL, o prof. dr hab. Zdzisław Kijas z „Seraficum” i ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z UKSW. Wstęp wolny.

Katolicka Agencja Informacyjna