Ryszard Ziolkowski czbKochani!
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 7 lipca (we wtorek) odszedł do Pana Rysio Ziółkowski.

Wraz ze swoją żoną Wiesią byli oni bardzo zaangażowani (od ponad 20 lat) w życie Domowego Kościoła diecezji siedleckiej. Pełnil posługę pary diecezjalnej, przez wiele lat prowadzili diakonię życia, wielokrotnie posługiwali na róznego rodzaju rekolekcjach. Najważniejszym polem działania dla Wiesi i Rysia była obrona życia. W tej dziedzinie bardzo ściśle współpracowli z Krystyną i Szczepanem Borutami.
W latach 90-tych jako pierwsi w Siedlcach wyszli z inicjatywą i zaangażowali się w prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego (początkowo w par. Ducha Świętego). Wielokrotnie uczestniczyli w rekolekcjach dla Animatorów Duchowej Adopcji. Kilkanaście lat temu zainicjowali i często sami prowadzili modlitwę różańcową w intencji dzieci nienarodzonych przez Katolickie Radio Podlasie (modlitwy wraz z rozważaniami kontynuowane są 25-tego dnia każdego miesiaca). Od 2010 r Rysiu i Wiesia bardzo angażowali się w organizowanie pochówku dzieci utraconych (odbywa się on w październiku). Pochówek ma charakter bardzo uroczysty - mszy św. pogrzebowej w katedrze siedleckiej przewodniczy zawsze ks. biskup, a uczestniczy w niej wielu mieszkańców Siedlec. Między innymi dzięki ich staraniom powstał grób dziecka utraconego na cmentarzu przy ul. Janowskiej w Siedlcach. W 1998 r. Wiesia i Rysiu zaangażowali się w zoorganizowanie pierwszego, a potem kolejnych Marszy Życia ulicami miasta (Marsze Życia odbywają się co roku 28 grudnia). Prowadzili oni wiele rekolekcji z dziedziny diakoni życia w naszej diecezji, jak również diecezji drohiczyńskiej.

WieslawaRyszardZiolkowscyŻycie małżeńskie Wiesi i Rysia naznaczone było służbą drugiemu człowiekowi (również temu nienarodzonemu). Niech dobry Bóg wynagrodzi Rysiowi wszelkie dobro, które było jego udziałem.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

W piątek (10 lipca) o godz. 10.00 w kaplicy przyszpitalnej (ul. Poniatowskiego) odmówimy różaniec za zmarłego.
Tego samego dnia Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w parafii Bożego Ciała w Siedlcach o godz. 11.30.
Zapraszamy do włączenia się do wspólnej modlitwy.
Prosimy też o modlitwę w intencji Wiesi i całej rodziny zmarłego.

Anna i Marek Wójciccy
Diakonia Życia Diecezji Siedleckiej