w drodze 2Odpowiedzią na potrzebę stworzenia środowiska wspierającego małżeństwa, zwłaszcza te w kryzysie, jest nowa propozycja Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Uczelnia uruchamia dwusemestralne Studium Animatorów Małżeństw w Parafii. Ilość miejsc jest ograniczona, ale do 25 września przyjmowane są jeszcze zgłoszenia.

– Księża po święceniach mają co najmniej 15 lat formacji. A małżeństwa? Przygotowujemy narzeczonych do zawarcia małżeństwa, a co potem? – pyta ks. rektor Krzysztof Pawlina, zwracając uwagę na potrzebę wspierania małżonków, zwłaszcza tych o najkrótszym stażu. Zadbają o to, oprócz księży, również absolwenci nowego Studium – małżeństwa zaangażowane w życie parafii, które zdecydują się służyć radą i pomocą młodym małżeństwom i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. Zostaną przygotowani, by udzielać im profesjonalnego wsparcia w takich obszarach jak życie rodzinne, małżeńskie – i wraz z księżmi – życie sakramentalne małżonków.

W ramach dwusemestralnego Studium przyszli animatorzy zdobędą również wiedzę o rodzajach i funkcjach kryzysów oraz w zakresie psychoprofilaktyki uzależnień i sposobu prowadzenia mediacji. W czasie warsztatów nabędą też konkretne umiejętności pracy z małżeństwami.

Zajęcia będą miały głównie formę warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: mediacje rodzinne, komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, współczesne zagrożenia płynące z mediów. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, o tym, jaka moc płynie z sakramentu małżeństwa i jak dobrze z niej korzystać, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. W sumie przewidziane jest sześć dni pracy warsztatowej i pięć dni wykładów. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu w soboty, przez dwa semestry.

Szczegóły znajdują się na stronie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Katolicka Agencja Informacyjna