Drukuj

w drodze 2- W tym gronie nie trzeba tłumaczyć jak wielki kryzy przeżywa małżeństwo, spotykacie się z tym na co dzień. W Kościele pełnicie niezwykle ważną posługę – powiedział bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, do animatorów Spotkań Małżeńskich. W Rzeszowie odbył się ogólnopolski zjazd odpowiedzialnych za to stowarzyszenie.

- Małżeństwa bardzo potrzebują wsparcia. Cieszę się, że odkrywacie w sobie powołanie do tej służby, że chce wam się stale formować, że chcecie się uczyć. Tym cenniejsze są takie spotkania. Życzę Wam, byście się nigdy nie zmęczyli i nie zniechęcili – mówił biskup, nawiązując do motta zjazdu, jakim były słowa św. Pawła „W czynieniu dobra nie ustawajmy” (Gal 6,9). W dalszej części swojego wystąpienia, w kontekście zbliżającego się synodu biskupów o rodzinie prosił, by „żyć synodem”, towarzyszyć mu i prace synodu omawiać w stowarzyszeniu.

Zjazd zgromadził 230 osób – małżeństw i kapłanów - reprezentujących 25 ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce. Byli też przedstawiciele ośrodków na Białorusi i z Irlandii.

W homilii na otwarcie zjazdu ks. Grzegorz Płaneta z Częstochowy podkreślił, że dobrem, w którego czynieniu mamy nie ustawać, jest dla Spotkań Małżeńskich charyzmat dialogu. We wprowadzeniu w tematykę zjazdu, członkowie zarządu krajowego: Viola i Marek Barszczewscy, Dorota i Waldemar Bednarscy, Irena i Jerzy Grzybowscy, Wisława i Stanisław Mareccy oraz krajowy doradca duchowy, o. Miroslaw Pilśniak OP, przedstawili dynamikę duchowości, charyzmatu i misji Spotkań Małżeńskich. Była to inspiracja do pracy w 16 grupach roboczych. Poruszano w nich m.in. takie tematy jak warsztat animatora, przygotowanie nowych animatorów do posługi, blaski i cienie bycia animatorem, tematy spotkań formacyjnych, tożsamość kapłana-animatora Spotkań Małżeńskich, znaczenie i sposób prowadzenia porekolekcyjnych grup wsparcia dla małżeństw, znaczenie Wieczorów dla Zakochanych w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Zastanawiano się w jaki sposób informować o rekolekcjach coraz to nowe małżeństwa.

Zjazd miał też na celu pogłębienie tożsamości animatora Spotkań Małżeńskich, wydobycie specyfiki charyzmatu stowarzyszenia i odnowienie warsztatu animatorów.

Podczas refleksji biblijnej skoncentrowanej wokół motta zjazdu, założyciele Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy wraz z o. Grzegorzem Radomiakiem SJ podkreślili, że dobro, do którego czynienia zachęcał nas św. Paweł, było naprawdę ewangelicznym dobrem. Potrzebne jest zatem dbanie o własną duchowość, czyli o to, by dialog był drogą życia samych animatorów.

Aktualni liderzy krajowi, Dorota i Waldemar Bednarscy, podzielili się świadectwem, mówiąc, że doświadczając dobra we własnym życiu, mogą przekazywać je dalej, świadcząc w świecie, że małżeństwo może być związkiem dwojga kochających się osób. Zwrócili też uwagę na potrzebę równomiernego rozwoju podstawowych filarów każdej wspólnoty: charyzmatu, programów, wspólnoty i organizacji.

- Dialog daje życie – podsumowała duchowość, charyzmat i misję Spotkań Małżeńskich Barbara Graczyk z diecezji sosnowieckiej. Wiele wypowiedzi uczestników zjazdu, jak również wnioski, ukazywały, że dialog pozwala na zrozumienie siebie nawzajem i może być sposobem życia na co dzień, stylem życia w małżeństwie, ale także między ludźmi w ogóle.

Dialog ożywia nieraz martwe relacje międzyludzkie, a jako sposób życia ułatwia pokonywanie kryzysów. Jest drogą realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. W Spotkaniach Małżeńskich dialog rozumiany jest jako dar Boży do budowania jedności małżeńskiej, jednakże w specyficznym określeniu i warsztacie proponowanym przez stowarzyszenie, jest owocny także na innych płaszczyznach relacji międzyludzkich: w parach przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, w związkach niesakramentalnych, środowiskach zawodowych, a także między wyznaniami. W dialogu realizuje się sakrament małżeństwa.

Weekend rekolekcyjny Spotkań Małżeńskich jest miejscem doświadczenia istoty sakramentu małżeństwa i przygotowaniem do przeżywania go w praktyce codziennej. Doświadczenie pokazało, że dialog jest drogą nawrócenia oi rozpoznania na nowo więzi z Panem Bogiem i swojego miejsca w Kościele. Dialog jest więc drogą do świętości.

Ks. Przemysław Kot z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej powiedział o kapłanach, którym formuła dialogu proponowana w Spotkaniach Małżeńskich w odniesieniu do tzw. dialogu z samym sobą i dialogu z Bogiem, pozwoliła odnowić charyzmat zaangażowania kapłańskiego, a także niekiedy przetrwać ich własny kryzys powołania. Pozwoliła też ożywić trudne relacje z innymi kapłanami.

W homilii na zakończenie zjazdu, o. Mirosław Pilśniak OP powiedział, w kontekście ewangelii o naśladowaniu Chrystusa w niesieniu krzyża, że osoba żyjąca w małżeństwie bierze krzyż, którym jest współmałżonek i ma ten krzyż donieść do zbawienia. I to jest droga do świętości. W kontekście roli kapłana w Spotkaniach Małżeńskich zauważył potrzebę rozwijania funkcji osoby towarzyszącej, a nie kierującej lub pouczającej.

Irena i Jerzy Grzybowscy w słowie końcowym podkreślili, że Kościół potrzebuje wyrazistej duchowości i charyzmatu Spotkań Małżeńskich, stąd tak ważna jest wierność tej duchowości i temu charyzmatowi. Zwrócili też uwagę na to, że w Kościele i społeczeństwie potrzebna jest zmiana mentalności w podejściu do relacji międzyludzkich i stylu pracy duszpasterskiej. Właściwe rozumienie i przeżywanie sakramentu małżeństwa jest podstawowym zadaniem duszpasterskim.

Zjazd odbył się w dniach 11-13 września w Rzeszowie.

Katolicka Agencja Informacyjna