Embrion 3„Rozwiązaniem problemu obrony życia jest wykształcenie cywilizacji miłości i życia. O nią właśnie walczył całe życie Karol Wojtyła” – powiedziała do uczestników krakowskiego Kongresu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia prof. Wanda Półtawska. Bliska przyjaciółka papieża z Polski wygłosiła podczas sobotniego spotkania wykład pt. „Św. Jan Paweł II obrońca Pięknej Miłości”.

Prelegentka wskazała, że na młodość Karola Wojtyły złożyły się trudne czasy okupacji, jak i okres totalitarnego systemu komunistycznego, w których bardzo wyraźny był podział narodu i jaskrawa polaryzacja. Opisała ataki na Kościół – ustanowienie ślubów cywilnych czy wprowadzenie możliwości rozwodu, rozumianego jako rozwiązanie również sakramentu małżeństwa.

„W takim okresie Karol Wojtyła wraca ze studiów zagranicznych do Polski i otrzymuje od kard. Sapiehy teren najważniejszy – duszpasterstwo akademickie i duszpasterstwo lekarzy” – przypomniała. Oceniła, że do momentu wyboru na stolicę piotrową Wojtyła przyjął za główne zadanie pomaganie tym środowiskom poprzez ukazywanie właściwej koncepcji człowieka.

Prelegentka zaznaczyła, że walka z aborcją nie jest niczym nowym, że była także za czasów kapłaństwa Karola Wojtyły – a dzieje się tak dlatego, że aborcja nie jest przyczyną, tylko skutkiem. „Jak mówił wtedy, trzeba dość do takiej cywilizacji, w której do głowy nikomu nie przyjdzie, żeby zabijać dziecko. Ludzi trzeba nauczyć kochać. Prawdziwą, altruistyczną miłością” – podkreśliła.

Prof. Półtawska uznała, że zjawisko demoralizacji w narodzie polskim trwa. „Rozwiązaniem jest tylko odwrócenie myślenia. Kim jesteś? Prawdziwej tożsamości człowieka uczył filozof Karol Wojtyła, zwłaszcza w kontekście teologii ciała” – przypomniała.

Mówczyni stwierdziła także, że w obecnych czasach zniknęło pojęcie odwagi cywilnej – katolicy nie potrafią już nawet przyznać się do swojej tożsamości religijnej. „Karol Wojtyła powiedział do przerażonej delegacji ‘Solidarności’ z Gdańska jedno zdanie, które odnosi się też do Państwa: 'Niechaj każdy z Was zwiększa sumę dobra w sobie samym, a naród stanie się lepszy'” – wspomniała.

Wanda Półtawska dodała, że nie może zrozumieć rodziców, ani lekarzy, którzy są w stanie zabić niewinne, bezbronne i nienarodzone dziecko. Jak wskazała poza aborcją, drugim zagrożeniem dla tożsamości człowieka współczesnego staje się także stosowanie metody in vitro. „To odrzucenie Boga Stwórcy. Grzech będący apogeum pychy człowieka, który chce Go zastąpić” – powiedziała.

Prelegentka stwierdziła, że żadne marsze czy zmuszanie lekarzy do zaprzestania działań sprzecznych z podstawowymi wartościami, nie stanowią rozwiązania problemu obrony życia ludzkiego. „Trzeba wykształcić cywilizację miłości i duchowości, o którą całe życie walczył św. Jan Paweł II. Dlatego właśnie nazywamy go piewcą miłości – ale nie byle jakiej, tylko prawdziwej, która prowadzi do wyzwolenia” – wyjaśniła.

„Karol Wojtyła chciał przede wszystkim ratować młodzież, tudzież uchronić ją od tego, co niesie świat. Młodzież i rodzina do końca życia były terenem jego troski i działania – to Państwo macie przejąć. Przede wszystkim szerzyć pogląd o prawdziwym duchowym obliczu człowieka” – spuentowała prof. Półtawska.

Prof. Wanda Półtawska była uczestniczką organizowanego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie jednodniowego Kongresu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia pod hasłem „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny”.

Katolicka Agencja Informacyjna