Krakow Lagiewniki Sanktuarium Bozego MilosierdziaW sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia pod hasłem „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny”. Poza wykładami i dyskusjami, przygotowano także oficjalną prośbę do papieża Franciszka o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem obrońców życia w Polsce.

Kard. Stanisław Dziwisz podziękował przybyłym za ich wielki wkład w ratowanie ludzkiego życia i sumienia. „Kościół w Polsce byłby biedny, gdyby nie było Was – grup, które biorą na siebie we współpracy z Kościołem te najważniejsze sprawy w życiu narodu” – powiedział.

Hierarcha podkreślił, że postawa obrońców życia stanowi nie tylko barierę dla niepokojących zachowań i podejmowanych ustaw odnośnie rodziny i życia poczętego, ale przede wszystkim propozycję na przyszłość. „To ważne zwłaszcza w kontekście prawidłowego wychowywania młodego pokolenia i wskazania im właściwej drogi” – wyjaśnił.

Metropolita krakowski wskazał, że niewątpliwą inspiracją do działania ruchów występujących w obronie życia powinien być św. Jan Paweł II. Pochwalił również pomysł starania się o przyznanie mu w Polsce tytułu patrona obrońców życia.

W związku z tymi staraniami na spotkaniu przygotowano i podpisano oficjalny dokument, który zostanie przesłany do Watykanu. „Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał fundamentalne znaczenie obrony życia i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci (…) Święty Jan Paweł II jest dla obrońców życia niekwestionowanym autorytetem i przykładem. Jego słowa są dla nas wciąż żywe i aktualne” – napisali w nim uczestnicy Kongresu.

Jednym z prelegentów spotkania był prof. Bogdan Chazan, który podczas wykładu zatytułowanego „Lekarze w obronie życia” podkreślił, że w obecnych czasach lekarza traktuje się jak agencję usługową, którą można wynająć do wszystkiego, w tym aborcji i eutanazji.

Przestrzegł, że coraz bardziej liczy się nie samo życie, ale jego jakość. „Brak akceptacji dziecka przez rodziców ze względu na jego chorobę lub wadę rozwojową odbiera mu prawo do życia. Niszczy się życie niegodne życia – nie ma nad nim litości” – zauważył.

Naukowiec przyznał, że lekarze, dla których istotna jest godność życia człowieka i wartości chrześcijańskie często są szykanowani czy spotykają się z ostracyzmem swojego środowiska zawodowego. W kontekście ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał część ograniczeń klauzuli sumienia za niezgodne z konstytucją, zaapelował o odwagę w głoszeniu swoich przekonań. „Nie poddawajmy się pedagogice wstydu, nakazowi politycznej poprawności czy odgórnie narzucanej strategii zarządzania lękiem. Tylko jeden lęk jest właściwy – bojaźń Boża” – wskazał na zakończenie.

Z kolei bliska przyjaciółka papieża Jana Pawła II, prof. Wanda Półtawska, stwierdziła, że jedynym ratunkiem i rozwiązaniem sprawy nieszanowania życia ludzkiego jest odkrycie prawdziwego wymiaru istotny ludzkiej. „Rozwiązaniem problemu obrony życia jest wykształcenie cywilizacji miłości i życia. O nią właśnie walczył całe życie Karol Wojtyła” – powiedziała do zebranych.

Prelegentka zaznaczyła, że temat aborcji był także aktualnych w czasach kapłaństwa Karola Wojtyły. „Jak mówił wtedy, trzeba dojść do takiej cywilizacji, w której do głowy nikomu nie przyjdzie, żeby zabijać dziecko. Ludzi trzeba nauczyć kochać. Prawdziwą, altruistyczną miłością” – podkreśliła.

Prof. Półtawska uwypukliła, że w obecnych czasach zniknęło pojęcie odwagi cywilnej – już nawet katolicy nie potrafią przyznać się do swojej tożsamości religijnej. „Karol Wojtyła powiedział do przerażonej delegacji ‘Solidarności’ z Gdańska jedno zdanie, które odnosi się też do Państwa: ‘Niechaj każdy z Was zwiększa sumę dobra w sobie samym, a naród stanie się lepszy’” – przypomniała.

„Karol Wojtyła chciał przede wszystkim ratować młodzież, tudzież uchronić ją od tego, co niesie świat. Młodzież i rodzina do końca życia były terenem jego troski i działania – to Państwo macie przejąć. Przede wszystkim szerzyć pogląd o prawdziwym duchowym obliczu człowieka” – zwróciła się bezpośrednio do obrońców życia.

W wykładzie „Współczesne wyzwania bioetyczne w świetle encykliki ‘Evangelium vitae’” ks. prof. Paweł Bortkiewicz stwierdził, że działania Jana Pawła II charakteryzują się wielką odwagą, gdyż nie bał się on uznać, że największe zagrożenie współczesności dotyczą człowieka, który jest zarówno sprawcą „cywilizacji śmierci”, jak i jej ofiarą.

„Wiele zjawisk diagnozowanych wtedy przez papieża z Polski w jego encyklice zyskuje dziś dramatyczną aktualność” – powiedział. Wskazał m.in. na ingerencję w poczęcie – jego negację poprzez usuwanie ciąży, a zarazem, paradoksalnie na drugim biegunie, wymuszanie w postaci reprodukcji życia czy też klonowania.

Prelegent podkreślił, że św. Jan Paweł II zachęcał do zastanowienia się nad powodami takiego stanu rzeczy, które są aktualne przecież i dzisiaj. Ks. Bortkiewicz wymienił tu „prawodawstwo, legalizujące pewne ustawy będące bezprawnymi pod względem etycznym, sferę antropologii, gdzie prawda o człowieku została poddana absolutyzacji w przestrzeni wolności oraz kulturę odrzucającą Boga, stanowiącą najgłębsze źródło antyhumanizmu”.

Wydarzenie zgromadziło ponad 300 uczestników. W rozmowie z KAI wielką radość ze spotkania w tak wielkim gronie osób zaangażowanych w głoszenie poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci wyraził wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dr. inż. Antoni Zięba.

„Cieszymy się, że nasze ogólnopolskie spotkanie miało taką frekwencję – i to nie tylko w wymiarze krakowskim, bo byli tutaj przedstawiciele poszczególnych ruchów nawet ze Szczecina, Białegostoku czy Gdańska. Myślę, że to, co tutaj wysłuchali, to, co wzięli w formie materiałów drukowanych, a także to, co przemyśleli i przedyskutowali w relacjach osobowych będzie miało ogromne znaczenie w naszej ojczyźnie jeśli chodzi o aspekt ochrony życia i polityki prorodzinnej” – podsumował konferencję.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia funkcjonuje od 1992 r. Obecnie zrzesza około 130 ruchów, których działania skupiają się przede wszystkim na prawnej ochronie dziecka poczętego, ale także pomocy matce brzemiennej i rodzinie.

Katolicka Agencja Informacyjna