family2009Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bp Romualda Kamińskiego rozpoczął się Kongres Małżeństwa i Rodziny w Ełku. W homilii biskup zwrócił uwagę na szczególne znaczenie rodziny w dzisiejszym świecie. Na kanwie Słowa Bożego bp Kamiński zachęcał, aby małżonkowie w Chrystusie szukali umocnienia i sami również byli świadkami dla innych. Kryzys w małżeństwie biskup ukazywał jako perspektywę do nowej, silniejszej więzi, jaką mogą małżonkowie budować, na drodze tak cennego dialogu małżeńskiego.

Podczas dwudniowego Kongresu - 9-10 grudnia, konferencje głoszą Josh McDowell oraz ks. Piotr Pawlukiewicz. W dniu dzisiejszym prelegenci spotkali się z małżonkami. Dlatego też podejmowane były tematy małżeńskie oraz wychowawcze.

W pierwszej części spotkania, przed południem Josh McDowell wskazał na dwa, jak określił, największe wyzwania, jakie stoją przed rodziną, niezależnie od miejsca na świecie, kultury, czy religii. ”Pierwszym wyzwaniem jest internet, który zmienia wiarę młodych ludzi. A drugim zagrożeniem, które niszczy człowieka, niszczy rodzinę, jest pornografia. Jeśli jesteś matką, ojcem, który myśli, że możesz uchronić dziecko przed pornografią, to się bardzo mylisz. Obudźcie się. Polska jest na 9. miejscu wśród państw, w których najbardziej rozwija się pornografia. Obecnie w Internecie jest ponad 2 mld takich stron, na które co godzinę wchodzi 21 mln ludzi. Świat nigdy nie stanął przed takim problemem” - mówił prelegent.

McDowell zwrócił uwagę na pewne mechanizmy działania. Zauważył, że najczęściej to nie dzieci szukają stron pornograficznych, ale to takie strony szukają dzieci i znajdują je. Bazując na własnym doświadczeniu z dziećmi Josh McDowell wskazał, że najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie dziecka na spotkanie z pornografią. Odpowiedzialni rodzice już od początku istnienia dziecka budują z nim relacje, które pomogą dziecku w dokonywaniu mądrych wyborów.

Autor wielu publikacji przekazał uczestnikom Kongresu 7 podstawowych zasad budowania relacji z dzieckiem. To: afirmacja – potwierdzanie emocji dziecka; akceptacja; docenianie; dostępność, okazywanie czułości; wejście w świat dziecka; odpowiedzialność – stawianie granic. Dzieląc się trudnościami, ale i radościami ojcostwa Josh powiedział, że to właśnie dzieci stały się bohaterami jego życia. Swoje wystąpienie zakończył tragiczną historią ze swego życia, która jest też świadectwem jak wielkich rzeczy może dokonać Bóg.

W części popołudniowej konferencję do małżonków o miłości jako poznaniu i zaufaniu wygłosił ks. Piotr Pawlukiewicz. Wyjaśniał, że małżeństwo jest cudem i dowodem na istnienie Boga. W żartobliwy sposób przedstawił zmagania współczesnego człowieka, który zagubił swoją tożsamość. Nie wie kim jest? „Odgrywamy role przed innymi, nawet przed samym sobą gramy kogoś, kim tak naprawdę nie jestem. Pulikowski opowiadał, że przyszedł pewien mężczyzna do niego po poradę. Nie wiedział, dlaczego jego małżeństwo się rozpada, przecież on nawet prowadził notatki. Jak się okazało miał pretensje do żony o to, że jest kobietą. I tak często jest, że mamy do siebie nawzajem o to pretensje” – mówił kapłan. Zachęcał żony, aby starały się podziwiać swoich mężów, by wzmacniać w nich męskość, waleczność. Natomiast mężom proponował, aby nie pozwolili zamknąć piękna swoich żon w głębi serca. „Piękno kobiety jest ogromną siłą działania mężczyzny” – mówił ks. Pawlukiewicz.
Podczas Kongresu był także czas świadectw, gdzie małżonkowie mówili jak zawalczyli o swoje małżeństwo. Spotkanie dla małżonków zakończyło się modlitwą o uzdrowienie relacji rodzinnych i małżeńskich.

Jutro zaproszeni goście spotkają się z młodzieżą diecezji ełckiej. Josh McDowell oraz ks. Pawlukiewicz z młodzieżą będą rozmawiali o „miłości i seksie we właściwym kontekście”.

Josh McDowell jest chrześcijańskim pisarzem i ewangelizatorem związanym z ewangelicznym nurtem protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znana jego książka pt. "Więcej niż cieśla" została przetłumaczona na 85 języków. Ks. Piotr Pawlukiewicz jest znanym warszawskim kaznodzieją, chętnie słuchanym zwłaszcza przez młodzież.
Kongres odbywa się pod patronatem biskupa ełckiego, prezydenta Ełku i starosty powiatu ełckiego. Szczegóły na stronie internetowej www.tomasz.elk.pl.

Katolicka Agencja Informacyjna