IN VITRO thumbPrawica Rzeczypospolitej, reprezentowana przez jej przewodniczącego Marka Jurka oraz posła Jana Klawitera, złożyła 11 grudnia w Sejmie ustawę w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych metodą in vitro.

Ustawa ta nawiązuje do Rezolucji, której przez trzy lata nie chciał rozpatrzyć Sejm poprzedniej kadencji. Ustawa przypomina, że zarówno debata, jak i funkcjonowanie praktyki zapłodnienia in vitro powinny toczyć się w kontekście obowiązującego prawa, a szczególnie – w kontekście polskiego dorobku prawnego w zakresie praw dziecka poczętego. Ustawa mówi, że żadne z działań podejmowanych w ramach praktyki in vitro nie może naruszać praw i dobra dziecka poczętego, w szczególności prawa do życia i zdrowia.

W ciągu ostatnich lat, z kompletnym lekceważeniem prawa, przyjęto bowiem milcząco założenie, że można ignorować wszystkie przepisy prawa chroniące dziecko poczęte przed instrumentalnym traktowaniem. To założenie w sposób oczywisty prawo lekceważy. W Polsce nie potrzeba ustanawiać szczególnych praw dla ochrony życia w pierwszej fazie pozaustrojowego poczęcia. Trzeba po prostu przestrzegać obowiązującego prawa. Ta ustawa o tym przypomina.

Do poparcia tej ustawy zapraszamy wszystkich posłów, a jej projekt złożymy w klubach Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Kukiz’15 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Biuro Prasowe Prawica Rzeczypospolitej

Katolicka Agencja Informacyjna