aniol dziecko utraconeNa cmentarzu komunalnym w Tarnowie - Mościcach powstanie wspólna mogiła, w której będą mogły zostać pochowane dzieci, które zmarły przed narodzeniem. Stosowną uchwałę podjęli tarnowscy radni. Z prośbą, aby powstało takie miejsce zwrócili się do prezydenta Tarnowa, rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Pochówki będą organizowane raz w roku w specjalnie do tego celu przeznaczonym grobie, zlokalizowanym na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Czarna Droga w Tarnowie. Takie miejsce znajdzie się w kwaterze przeznaczonej na pochówek dla zmarłych dzieci.

Zdaniem Kazimierza Koprowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, dzieciom należy się godny pochówek w imię chrześcijańskich zasad i wartości. „Uchwała w tym duchu jest potrzebna” - dodaje.

Dwudziestu trzech radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Komisja Rodziny i Komisja Zdrowia Rady Miejskiej też wyraziła pozytywną opinię. Samorząd ma m.in. organizować pochówki i dbać o to miejsce. Rodzice deklarują, że będą zbierać pieniądze, by powstała tam specjalna instalacja - miejsce pamięci o Dzieciach Utraconych.

„Na przyszłej instalacji proponujemy umieszczanie tabliczek z imionami dzieci. Nasz komitet zobowiązuje się wobec miasta, jako gospodarza terenu cmentarza, do przedstawienia projektu pomnika - instalacji oraz pozyskiwania funduszy na ten cel. Po zatwierdzeniu pomysłu będziemy urządzać zbiórki funduszy, połączone z działaniami edukacyjnymi w zakresie prawa i możliwości jakie mają rodzice, którzy utracili dzieci w tak wczesnej fazie ich życia. Liczymy na duże zrozumienie i wsparcie społeczne, skoro statystyki mówią, że co drugie małżeństwo przeżywa takie dramaty” - mówi ks. Artur Ważny, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Rodzice, którzy stracili swoje dzieci przed narodzeniem, nie kryją wzruszenia, że takie miejsce powstanie. „Bardzo nam zależało, aby w Tarnowie była możliwość organizowania pochówku tych dzieci, których rodzice zrezygnowali z prawa organizowania pogrzebu we własnym zakresie. Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z życzliwością i wsparciem ze strony prezydenta Romana Ciepieli i wiceprezydent Doroty Krakowskiej. Sami doświadczyliśmy śmierci naszych dzieci. Wiemy, jaki to jest ból i trauma, dlatego bardzo nam zależy aby „miejsce pamięci” mieli też rodzice, którzy nie mogli pochować dziecka” - mówi jedna z pomysłodawczyń.

12 maja 2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES – Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”, który działa pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. W większości tworzą go rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Z rodzicami spotkał się prezydent Roman Ciepiela. „W Tarnowie tak jak w całej Polsce można pochować nienarodzone dzieci, ale wiele osób nie dba o to i pozostawia martwe dzieci w szpitalach. Rozmowy z rodzicami nie trwały długo, przeprowadziliśmy szybkie konsultacje. Uchwała pozwoli przygotować zbiorową mogiłę. Szpitale są zobowiązane do tego, żeby doprowadzić do kremacji, a miasto pokryje wszystkie koszty z tym związane. To bardzo ważne, żeby dać rodzicom możliwość uhonorowania utraconego dziecka. Myślę, że rozwiązujemy sprawę, o której wszyscy od dawna myśleli, ale nie bardzo wiedzieli jak to zrobić” - dodaje prezydent.

Dzień Życia Utraconego przeżywany jest co roku 15 października. Wtedy też w Tarnowie ma odbyć się pierwszy zbiorowy pochówek dzieci, których rodzice z różnych powodów nie mieli możliwości ich pochować.

„Sprawa będzie głównie dotyczyć pochówku tych dzieci, które z różnych powodów - najczęściej niewiedzy matki czy rodziców - nie były zabierane przez bliskich. Coraz więcej rodziców czy matek ma już taką świadomość i mogą zabrać ciała, szczątki dzieci w każdym stadium rozwoju i pochować we własnym zakresie, w grobowcach rodzinnych” - dodaje ks. Artur Ważny.

Teraz, po porozumieniu miasta z tarnowskimi szpitalami - dzieci będą oczekiwać na wspólną kremację i pochówek właśnie 15 października każdego roku.

„Wydaje się, że ta akcja sprawi, że wzrośnie uświadomienie społeczeństwa i dzieci pozostawionych bez pochówku będzie coraz mniej. Zresztą o to chodzi także w tej inicjatywie. Zależy nam także na uwrażliwianiu i otwarciu się w pełni na tę rzeczywistość całego personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek. Liczymy również na powstawanie możliwości korzystania z terapii dla matek czy rodziców po stracie dziecka. Instalacja dotycząca dzieci utraconych może uruchomić cały proces potrzebnych zmian w mentalności, wiedzy prawnej, psychologicznej, filozoficznej, duchowej oraz w praktyce społecznej i nawet pastoralnej” - podkreśla ks. Artur Ważny.

Uchwała normuje zasady dokonywania pochówku na koszt Gminy Miasta Tarnowa. To regulacje dotyczące przygotowania i przeprowadzania pochówku dzieci martwo urodzonych, których zwłoki pozostają w szpitalu, a których rodzice zrzekli się prawa odbioru zwłok i dokonania pochówku we własnym zakresie.

Szczegółowe zasady postępowania przy organizacji pochówku dzieci martwo urodzonych na terenie Tarnowa zawarte będą w odrębnym dokumencie, uzgodnionym z tarnowskimi szpitalami, Miejskim Zarządem Cmentarzy w Tarnowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Komitetem Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych.

Inicjatywa organizowania pochówku dzieci martwo urodzonych wyszła od rodziców, którzy utracili swoje nienarodzone dziecko oraz Kościołów i związków wyznaniowych, które w różnych miastach Polski zaczęły się zrzeszać w organizacje lub komitety działające na rzecz uregulowania tej kwestii. Pierwszym efektem działań społecznych było ustanowienie w Polsce Dnia Dziecka Utraconego - z inicjatywy „Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych – Dlaczego”. Zawiązywały się również komitety na rzecz budowy pomników lub grobów Dzieci Utraconych oraz na rzecz uregulowania kwestii pochówku dzieci martwo urodzonych, których rodzice zrezygnowali z prawa organizowania pogrzebu we własnym zakresie. W wyniku wspólnych działań partnerów społecznych i organów samorządu terytorialnego, w ostatnich latach wprowadzono w niektórych miastach takie regulacje, umieszczając je w ramach unormowań związanych z organizacją pogrzebów na koszt gminy.

Katolicka Agencja Informacyjna