kochamykazdedzieckoW diecezji radomskiej rusza akcja zbierania podpisów pod apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Jest to inicjatywa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Do jej przyłączenia zachęca wiernych biskup Henryk Tomasik i duszpasterstwo rodzin.

Biskup Tomasik zwrócił uwagę, że nowa sytuacja społeczno-polityczna ożywiła nadzieje wielu Polaków na objęcie ochroną życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. - Chodzi o objęcie prawną ochroną wszystkich dzieci, bez żadnych wyjątków. Badania sondażowe pokazały, że za prawem do życia każdego człowieka bez żadnych wyjątków opowiedziało się 80% Polaków - przypomniał biskup radomski. Dlatego też zachęcił wszystkich wiernych do włączenia się w dzieło ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Biskup radomski zachęcił również do podejmowania wszelkich inicjatyw pro-life.

Również ks. Sławomir Adamczyk, duszpasterz rodzin diecezji radomskiej zwrócił się z prośbą o poparcie akcji zbierania podpisów pod apelem do polskich parlamentarzystów. - W apelu tym domagamy zapewnienia każdemu poczętemu dziecku prawa do życia z utrzymaniem dotychczasowego zapisu o niekaralności kobiet dopuszczających się przerwania ciąży. Uznajemy kobiety za drugie ofiary aborcji z uwagi na bardzo poważne skutki przerwania ciąży dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego - podkreślił ks. Adamczyk.

Podpisy będą zbierane do 15 września i z końcem września zostaną przekazane do Sejmu wraz z opracowywanym przez ekspertów projektem nowelizacji ustawy chroniącej życie z 7 stycznia 1993 roku, gdzie zapisane zostanie prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i utrzymana zostanie zasada niekaralności kobiet, które dopuściły się przerwania ciąży.

Zebrane podpisy w diecezji radomskiej należy wysyłać do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom do 11 września 2016 r.

Katolicka Agencja Informacyjna