Drukuj

fundacja mama tata„Ról jest wiele, ale jedna jest najważniejsza – być tatą” – głosi hasło najnowszej kampanii społecznej fundacji Mamy i Taty „Fajnie być tatą”, zachęcającej do ojcostwa. Częścią kampanii są telewizyjne spoty reklamowe oraz przygotowany przez ekspertów raport „Ojcowie 2017”, diagnozujący aktualne problemy, z jakimi spotykają się współcześni rodzice.

– Polska od kilku lat znajduje się w głębokim kryzysie demograficznym. Również kondycja polskiej rodziny jest nadwątlona. Polskie rodziny wciąż trawi wysoka liczba rozwodów, a także pewna niechęć do tworzenia trwałych związków – mówi Marek Grabowski, prezes fundacji Mamy i Taty. Odwrócić tę tendencję ma najnowsza akcja społeczna „Fajnie być tatą”. Jej celem jest wzmocnienie pozytywnych wzorców ojcostwa opartego na odpowiedzialności, wierności, kreatywności oraz gotowości podejmowania wyzwań.

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc na liście krajów względem współczynnika urodzeń. Według „Roczników demograficznych” z 2016 r. na 10 kobiet przypada 12 dzieci. Wysoki jest w Polsce również odsetek rozwodów. Tylko w 2015 r. było ich ponad 67 tys. Blisko 25 proc. urodzeń odbywa się poza małżeństwami, a aż 58 proc. małoletnich wychowuje się w rodzinach rozbitych.

Zdaniem twórców akcji niezbędna jest promocja kultury pro-rodzinnej, kreującej pozytywny obraz rodziny, w tym rodziny wielodzietnej. Płaszczyzną do dyskusji na temat ojcostwa ma być opracowany przez fundację Mamy i Taty raport „Ojcostwo 2017”. Jego celem jest ukazanie wzorców ojcostwa oraz wskazanie podstawowych danych dotyczących ojców w Polsce. – Tworząc kampanię i publikując raport mamy nadzieję zachęcić mężczyzn do ojcostwa i przywrócić tej roli należną rangę w społeczeństwie – przekonuje Katarzyna Głowacka, fundatorka Fundacji Mamy i Taty.

Jak wskazują autorzy opracowania, rola ojca w wychowaniu ma bardzo duży wpływ na przyszłość dziecka. Obecność ojca powoduje mniejszą skłonność do przemocy i uzależnień. Dzieci wychowujące się bez ojca w dorosłości mają niższe poczucie własnej wartości, gorzej radzą sobie z trudnościami i wyzwaniami otaczającego świata.

Inwestycja w ojcostwo to – według przytaczanej w raporcie ekspertyzy Senatu RP z 2013 r. – także ogromne oszczędności finansowe dla państwa wynikające z ograniczenia skali problemów dzieci i młodzieży oraz skali kosztownych konsekwencji problemów zdrowotnych, a także zachowań ryzykownych i przestępczych młodych ludzi, w których wychowaniu zabrakło aktywnego, życzliwego i umiejętnego zaangażowania ojca.

Marek Grabowski wskazuje, że zarówno na płaszczyźnie systemowej, jak i korporacyjnej, warto wypracowywać rozwiązania zmniejszające bariery przed zakładaniem rodziny. Należą do nich poprawa stabilności rynku pracy, lepszy dostęp do mieszkań, wsparcie dla zwiększenia dostępu do edukacji, sportu i kultury dla rodziców i dzieci, a także poprawa opieki zdrowotnej.

Prezes fundacji Mamy i Taty dodaje, że dziecko niesie niezwykły potencjał wartości i emocji, m.in. miłości i szczęścia. Jest także wyzwaniem i przygodą, która przynosi ojcom dumę i satysfakcję, i jest często ich celem życia. Jak wynika z raportu, współcześni mężczyźni są pierwszym pokoleniem żyjącym w bardziej partnerskim modelu relacji. Coraz częściej ojcowie angażują się w prace domowe, zmieniają pieluchy, kąpią dzieci, wychodzą na spacer. Coraz chętniej z fascynacją poznają potrzeby i rozwój dziecka, dostrzegają to, że potomstwo nadaje im sens życia i scala związek.

Fundacja Mamy i Taty powstała w 2010 r. Zajmuje się promocją rodziny i związanych z nią wartości. Dotychczas organizacja przeprowadziła kampanie społeczne podkreślającę wagę trwałości rodziny, zachęcające do aktywnego uczestnictwa w wychowaniu dzieci, pokazujące pozytywny wpływ posiadania rodzeństwa. W 2015 roku przeprowadziła głośną kampanię zachęcającą Polki do wcześniejszego macierzyństwa.

Więcej informacji na temat kampanii oraz raport nt. ojcostwa znaleźć można na stronie www.fajniebyctata.pl.

Katolicka Agencja Informacyjna