newpastoral.net logoRozwija się inicjatywa małych parafialnych grup domowych. Nowoczesny projekt ewangelizacyjny newpastoral.net sprawdził się w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie uruchomiono jego pilotażową edycję. Po kilku miesiącach jest on obecny w kolejnych parafiach diecezji tarnowskiej, w Polsce a także m.in. na Litwie, Łotwie, Ukrainie, we Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, a nawet Kazachstanie i Stanach Zjednoczonych.

Przy kawie, herbacie, dobrzy znajomi spotykają się w domach i rozmawiają np. o sensie cierpienia, czy życiowego powołania. Dyskusji towarzyszy oglądanie krótkich filmów, modlitwa, czytanie Pisma św. Na portalu newpastoral.net i specjalnej aplikacji dostępne są filmy, świadectwa, które są punktem wyjścia do rozmowy w domu. Występują w nich m.in. Krzysztof Ziemiec, Jan Mela, s. Małgorzata Chmielewska czy o. Adam Szustak.

Pomysłodawcą platformy internetowej newpastoral.net jest tarnowski kapłan ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. „Tak często bywa, że osoba, która żyje daleko od Kościoła, z trudnością zdecydowałaby się na przyjście na nabożeństwo czy Mszę św. Podczas gdy zaproszenie kogoś z jej znajomych do domu sprawia, że są dużo większe szanse, że ta osoba przyjdzie i to może być dla niej początek czegoś nowego, duchowej przygody,  może nawet nawrócenia” – autor projektu.

Po zarejestrowaniu się przez proboszcza z portalu pobierać można przydatne podczas spotkań materiały wideo i konspekty. Są one udostępniane nieodpłatnie.

Katolicka Agencja Informacyjna