ABORCJA EUTANAZJA
AKCEPTACJA niechciane niechciane
SPRAWNOŚĆ upośledzona upośledzona
WIEK za młody za stary
INTELIGENCJA już świadomy już nieświadomy
MIEJSCE w łonie matki placówki opieki społecznej
WARTOŚĆ jeszcze nie ma już nie ma
LICZBA zbyt wiele zbyt wiele