Tabelka przedstawia powikłania wczesne i późne oraz ich procentowe występowania w piśmiennictwie ostatnich lat.

Tekst źródłowy: Gerhard Martis Operacje w położnictwie i perinatologii, Wydawnictwo Lekarskie, PZWL Warszawa 1995 r.

POWIKŁANIA WCZESNE 5-10%
Powikłania operacyjne
uszkodzenie szyjki 0,2-0,5%
przebicie macicy 0,1-0,2%
utrata do 500 ml krwi (krwotok) 0,5-1,0%
Powikłania pooperacyjne
przebieg z gorączką 5,0-10,0%
zapalenie bł. śluzowej macicy lub jajowodu 2,0-4,0%
pooperacyjne krwawienia na skutek uwięźnięcia łożyska 1,0-5,0%
POWIKŁANIA PÓŹNE
Wpływ na płodność
niedrożność jajowodów 10,0-20,0%
niemożność donoszenia ciąży niedostatecznie poznane
niepłodność 0,3-45%
Wpływ na późniejsze ciąże
poronienia 15%
ciąża pozamaciczna 0,5-2,0%
krwawienia w ciąży 15,0-20,0%
niewydolność mięśniowo-szyjkowa 10,0-25,0%
niewydolność bł. śluzowej macicy
Wpływ na późniejsze porody
porody przedwczesne 10,0-20,0%
powikłania trzeciego okresu porodu 20,0-25,0%
krwawienia, konieczność ręcznej kontroli macicy
ręczne odklejanie łożyska i wydobycie łożyska
częstsze występowanie utrudnionego zwijania się macicy
ŁĄCZNA CZĘSTOŚĆ POWIKŁAŃ 10,0-20,0%
UMIERALNOŚĆ 3 /100 000

Można też powołać się na tzw. porozumienie czterech ministrów mówiące m.in., że zabieg przerwania ciąży W KAŻDYM PRZYPADKU USZKADZA ZDROWIE KOBIETY MATKI.