stop aborcjiKolejne badania dowodzą, że aborcja wywiera zły wpływ na psychikę kobiet. Najnowsze dane, opublikowane przez renomowane brytyjskie pismo naukowe „British Journal of Psychiatry", dowodzą, że u kobiet, które przerwały ciążę, o 81 proc. wzrasta ryzyko poważnych zaburzeń psychicznych. Okazało się także, że u podłoża 10 proc. wszystkich kobiecych problemów ze zdrowiem psychicznym leży dokonana wcześniej aborcja.

Szeroko zakrojone badania w tej dziedzinie przeprowadziła prof. Priscilla K. Coleman – psycholog z Uniwersytetu Bowling Green w stanie Ohio w USA. W badaniu, obejmującym 22 osobne projekty naukowe z lat 1995-2009, uczestniczyło ponad 877 tys. kobiet, wśród których prawie 164 tys. dokonało aborcji. W studium wzięto także pod uwagę przypadki, gdy problemy psychiczne pacjentek ujawniły się jeszcze przed tym „zabiegiem".

Aby uniknąć oskarżeń o uprzedzenia, przyjęto bardzo rygorystyczne kryteria metodologiczne. W ten sposób, jak podkreślają fachowcy, powstało jedno z najbardziej rzetelnych i kompetentnych badań tego rodzaju.

Wynika z niego, że u kobiet, które przerwały ciążę, wzrasta o 34 proc. ryzyko zaburzeń lękowych, a o 37 proc. ryzyko depresji. Kobiety takie o 110 proc. są bardziej skłonne nadużywać alkoholu i o 220 proc. marihuany. Dokonana aborcja ma także wpływ na ryzyko popełnienia przez kobietę samobójstwa (155 proc.).

 

Katolicka Agencja Informacyjna