O N ZKomitet ds. organizacji pozarządowych ONZ nie zgodził się, by kilka grup proaborcyjnych i antykatolickich otrzymało status konsultacyjny organizacji pozarządowej przy ONZ – informuje biuletyn Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny( C-FAM) „Friday Fax". 19 członków komitetu rekomendującego kandydatów Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) uznało, że niektóre aplikacje nie spełniają kryteriów formalnych i merytorycznych takich jak m.in. przejrzystość ich funkcjonowania.

Wśród odrzuconych znalazła się m.in. pozarządowa organizacja z Argentyny „Católicas por el Derecho a Decidir Cordoba". Należy ona do międzynarodowej sieci grup proaborcyjnych współpracujących z amerykańską organizacją Katolicy na rzecz Wyboru (CFC), głoszącą przekonania niezgodne z nauką Kościoła. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w oenzetowskim komitecie zwracał uwagę, że na podstawie argentyńskiego prawa organizacja ta nie może używać określenia „katolicki" bez pozwolenia samego Kościoła. Odrzucono też wniosek organizacji „Women Deliver", która pod płaszczykiem troski o zdrowie matek promuje aborcję głównie w krajach Trzeciego Świat. Przedstawiciele kilku krajów w Komitecie rekomendacyjnym uznali, że udzielone im odpowiedzi w sprawie współpracy z Funduszem Ludnościowym ONZ są niesatysfakcjonujące.

Statusu obserwatora nie przyznano także grupie progejowkiej „Homosexuelle Initiative Wien" z Austrii. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zauważył, że jej działacze rozpowszechniają fałszywe informacje o tym, że niższy niż w Austrii tzw. wiek przyzwolenia (minimalny wiek, kiedy osoba może wyrazić zgodę na akt seksualny) istnieje tylko w Watykanie i wynosi on 12 lat. Według przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, tego typu niedorzeczne twierdzenia mają na celu jedynie szkalowanie Watykanu.

Organizacje z przyznanym statusem konsultacyjnym mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w spotkaniach otwartych ECOSOC oraz jej organach pomocniczych, a także są upoważnione do uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i innych organach międzyrządowych.

 

Katolicka Agencja Informacyjna