Journal of Medical EthicsŻywe protesty wywołała we Włoszech propozycja dwóch tamtejszych naukowców, moralnie i prawnie uzasadniających dzieciobójstwo. Artykuł, zatytułowany „Aborcja poporodowa", a sygnowany nazwiskami Alberto Giubiliniego i Franceski Minervy, ukazał się na łamach międzynarodowego czasopisma „Journal of Medical Ethics". W odpowiedzi głos zabrał Ośrodek Bioetyki Katolickiego Uniwersytetu Serca Jezusowego we Włoszech.

W oświadczeniu przypomniano, że tezy zawarte w artykule nie są nowe i stanowią naturalny krok dalej po etyczno-prawnym uzasadnieniu aborcji. Takie stanowisko zajął już przed laty australijski bioetyk Peter Singer, odmawiając przy tym noworodkowi poczucia świadomości oraz statusu osoby.

Zdaniem katolickiej uczelni tego rodzaju podejście neguje naturalne „dążenie do życia i rozwoju", jakie cechuje każdy byt biologiczny. W przypadku istoty ludzkiej mamy do czynienia z dzieckiem, „a nie z czystym zbiorem narządów traktowanych według zasad medycyny i biologii" – czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy uznają stanowisko zawarte w „Journal of Medical Ethics" za krótkowzroczne i cyniczne, bo de facto przyznaje rację silniejszemu, który tym samym staje się „właścicielem" spłodzonej przez siebie istoty niczym „rzeczy".

Zdaniem włoskiego uniwersytetu katolickiego także żonglowanie pojęciem osoby ma na celu uzasadnienie czegoś, co w sposób oczywisty narusza prawa człowieka. Może to mieć niszczące skutki polityczne, jeśli okazałoby się, że demokracja nie jest w stanie „zatroszczyć się o tych, którzy nie są w stanie zatroszczyć się o siebie sami".

 

Katolicka Agencja Informacyjna