fot. EJSMarsze i Festiwale Życia, Duchowe Adopcje, i inicjatywy ustawodawcze przeciwko aborcji– tak w całym kraju obchodzony będzie Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające kolejno 24 i 25 marca.Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez Sejm RP w 2004 roku, jest „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych".

Ma być także motywem "solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia".

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia, obchodzony w Kościele także jako uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jego ustanowienie w 1998 roku przez Episkopat Polski było odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice "Evangelium vitae". W jej tekście czytamy, że podstawowym jego celem jest "budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji".

Przez internet

Obchody obu Dni poświęconych ochronie życia, są impulsem do inicjowania i przypominania akcji na rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych. Na coraz szerszą skalę wykorzystywany jest do tego internet. To za jego pośrednictwem można np. wziąć udział w akcji „Uratuj świętego", polegającej na 9-dniowej modlitwie w intencji dziecka nienarodzonego.

Na stronie www.uratujswietego.pl od 17 do 25 marca można zarejestrować swój udział w akcji - indywidualnie lub grupowo. Na stronie podane są teksty modlitw, ale także rozważań i fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II oraz komentarze do nich w postaci krótkich filmików autorstwa znanych artystów i dziennikarzy. Komentatorami są znane postaci ze świata artystów i dziennikarzy - goście tegorocznej edycji to m.in. Brygida Grysiak, Krzysztof Ziemiec, Paweł Kukiz, Darek Malejonek, Ireneusz Krosny, Krzysztof Skowroński, Jadwiga Basińska (kabaret Mumio), Tomasz Zubilewicz i Bolesław Piecha.

Z kolei na stronie www.stopaborcji.pl można pobrać formularz do zbierania podpisów pod społecznym projektem nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. Jej autorzy przypominają, że w roku 2009 legalnie zabito w polskich szpitalach 538 dzieci. 510 z nich z powodu podejrzenia o to, że są chore. Liczba legalnych aborcji od lat wzrasta. Coraz większy odsetek stanowią aborcje eugeniczne – eliminacja dzieci chorych. Projekt jest aktem prawnym, autorstwa mec. Ludwika Skurzaka, do 20 kwietnia Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ma czas na zebranie 100 tys. podpisów. Zbiórki podpisów pod kościołami ogłosiły m.in. diecezja tarnowska i radomska.

O ochronę życia poczętego walczą także farmaceuci. Na stronie www.sumienie–farm.pl można wyrazić swoje poparcie dla ich starań o prawo klauzuli sumienia i odmowy promocji i sprzedaży środków "niszczących płodność i ludzkie życie u jego początku". Dziś są często szykanowani i zmuszani do postępowania wbrew sumieniu.

Iść w intencji

Tradycyjnie już w wielu miastach całego kraju odbędą się Marsze dla Życia - 25 lub 26 marca – każdy z własnym hasłem i intencją: obrony życia poczętego, rodziny, z prośbą o cud poczęcia dla małżonków borykających się z trudnościami z płodnością.

Marsze połączone są z nabożeństwami, adoracją Najświętszego Sakramentu, a także festynami dla całych rodzin. W Zielonej Górze Festiwal Życia odbywa się od 6 lat. W czasie jego trwania jest możliwość oddania krwi w specjalnym ambulansie oraz złożenia oświadczenia woli na pobranie organów do przeszczepów.

Marsze dla Życia propagują także ideę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na zakończenie marszu sprawowana jest zwykle Msza św. podczas której można podjąć duchową adopcję – codzienną modlitwę w intencji dziecka poczętego i jego rodziców przez 9 miesięcy, czyli tyle ile trwa ciąża. Dodatkowo, np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej od 9 marca do 26 maja prowadzi zbiórkę pieluch jednorazowych i wielorazowych, aby później przekazać je do domów samotnej matki z terenu diecezji.

Przygotowanie do Marszu dla Życia w Legnicy jest połączone z kampanią „40 Days for Life" - „40 dni dla życia". Od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w wyznaczonych parafiach dekanatów legnickich odbywać się będą nabożeństwa eucharystyczne w intencji poczętych dzieci i ich matek. W ten sposób Legnica, jako jedyne miasto w Polsce i 244 miasto na świecie, dołączy do pokojowego wystąpienia przeciw aborcji.

Okna Życia

Dla ochrony najbardziej bezbronnych powstało 5 lat temu pierwsze „Okno Życia" w Krakowie. To miejsce, w którym mata może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Dziś w całym kraju jest 40 takich miejsc, a ich otwarcie ma najczęściej miejsce właśnie 25 marca.

Większością Okien opiekują się zakonnice: m.in. nazaretanki, służebniczki, elżbietanki, boromeuszki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Nieliczne z okien działają przy szpitalach – np. w Łodzi przy Szpitalu Miejskim im. Rydygiera oraz w Starachowicach przy Szpitalu Miejskim lub przy domach samotnej matki jak np. w Gdańsku czy Rzeszowie.

Okna życia funkcjonują też od 10 lat w Niemczech. W tym czasie uratowanych zostało około 500 noworodków. Powstają też na Ukrainie (m.in. we Lwowie).

Pomoc niepłodnym

W Dniach poświęconych życiu nie zapomina się też o małżeństwach borykających się z niepłodnością. Do modlitwy w ich intencji zachęcają m.in. księża marianie z sanktuarium w Licheniu. Od grudnia 2010 roku działa tam poradnia naprotechnologii. Jej zadaniem jest niesienie pomocy parom małżeńskim, które bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka. Poradnia znajduje się w budynku Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym (LCPRiOU), tuż przy golgocie.

Specjalistyczną przychodnię „Macierzyństwo i życie", oferującą możliwość leczenia ginekologicznego zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, według zasad naprotechnologii, otwarto też w ubiegłym roku w Lublinie. W Dzień Świętości Życia ośrodek poświęcił wówczas abp Józef Życiński.

 

Katolicka Agencja Informacyjna