Intencja pod krzyżem

Ojcze, przez Niepokalaną, dziękując za Twoją miłość i dar przebaczenia wyrażone w tajemnicy krzyża, składamy w boskie rany Chrystusa te wszystkie działania i postawy człowieka, które godzą w świętość ludzkiego życia. Składamy:
 • zabijanie dzieci poczętych;
 • badania prenatalne, których bezpośrednią konsekwencją jest śmierć dziecka;
 • zapłodnienie in vitro, okupione zawsze śmiercią wielu poczętych, a zawsze planowo "niszczonych" dzieci;
 • wszelkie nowe techniki medyczne manipulujące życiem ludzkim;
 • rozdarte serca matek o ojców po dokonanym morderstwie;
 • lekarzy i personel medyczny podejmujący się czynów przeciwko życiu;
 • przemysłowców, którzy sięgają po ciała dzieci poczętych dla haniebnego biznesu;
 • producentów środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych;
 • najnowszy, uprawomocniony proceder zabijania: eutanazję.

Intencja przy Biblii

Ojcze, przez Niepokalaną, wobec księgi Pisma Świętego - księgi prawdy o Tobie, o człowieku, o świecie; prawdy, która niesie wyzwolenie - powierzamy Ci tych, którzy winni szczególnie kierować się prawdą o tajemnicy życia i jego boskim pochodzeniu:
 • polityków, posłów i senatorów;
 • ludzi odpowiedzialnych za stanowienie praw;
 • nauczycieli, wychowawców, katechetów;
 • świat nauki i ośrodki uniwersyteckie;
 • twórców kultury, sztuki i filmu oraz odpowiedzialnych za środki masowego przekazu.

Intencja przed Ikoną

Ojcze, przez Niepokalaną, Twojej Ojcowskiej opiece i miłosnemu zatroskaniu powierzamy:
 • kobiety oczekujące dziecka, szczególnie matki samotne;
 • polskie rodziny w obecnej, trudnej sytuacji kraju;
 • czystość młodzieży, narzeczonych i małżonków oraz osób konsekrowanych;
 • małżeństwa rozbite i skrzywdzone przez to dzieci;
 • dzieci z domów dziecka i zakładów karnych;
 • ludzi samotnych i przebywających w więzieniach;
 • tych wszystkich, którzy dzięki Twej łasce weszli na drogę nawrócenia i pokutują za czyny popełnione przeciw świętości życia.