swieca_plonacaMódlmy się do Boga Ojca Życia i Źródła miłosierdzia
- Panie, miej miłosierdzie dla nas, którzy zgrzeszyliśmy przeciw życiu

Ty nas utkałeś w łonie naszych matek
- Uchroń wszystkie dzieci od momentu poczęcia

 

Twój Syn przez swoje wcielenie i narodzenie z Maryi Dziewicy dał godność każdemu życiu ludzkiemu
- Udziel nam światła, abyśmy uznali godność każdego człowieka od momentu poczęcia

Ty stworzyłeś rodzinę i uświęciłeś małżeństwo
- Udziel nam daru mądrości, abyśmy uznali, że miłość, która jest źródłem życia znajduje swoje wypełnienie w małżeństwie i zrozumieli, że hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zabić rozpoczynające się życie

Ty jesteś źródłem wiedzy i mądrości
- Prosimy Ci,ę aby skończyły się manipulacje i niszczenie zarodków w klinikach

Ty jesteś Panem i Rządcą świata
- Pomóż nam przeciwstawiać się niesprawiedliwym prawom, które pozwalają na zabijanie niewinnych (bezbronnych). Spraw aby sprawujący władzę odważnie stali na straży życia.

Panie Jezu, Tu kochałeś chorych
- Pomóż rodzicom, których oczekiwane dziecko jest ciężko chor,e aby je kochali i pozwolili mu się narodzić.

Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś chorych
- Wspomagaj lekarzy, aby byli strażnikami życia szczególne zaś chorych dzieci przed i zaraz po ich urodzeniu.

Panie Ty jesteś Miłością i Miłosierdziem
- Udziel łaski nawrócenia i przebaczenia wszystkim, którzy działali przeciw niewinnemu życiu. Uzdrów ich swoją łaską.

(prośby przygotowane na Modlitewne czuwanie dla życia 27 listopada 2010 r.)