obraz Zwiastowaniaprzygotowane przez Centralną Diakonię Życia

Ojciec Święty Benedykt XVI wezwał cały Kościół, aby w dniu 27 listopada 2010 r. zgromadził się na modlitwie w intencji życia poczętego.

Jego prośbę przekazali w specjalnym liście skierowanym do biskupów całego świata kardynałowie Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. Pisali w tym liście między innymi: „Jesteśmy wezwani, jak nigdy, aby być «ludem życia»" trwającym na modlitwie i zaangażowanym w obronę świętości ludzkiego życia. Poprzez to czuwanie, obchodzone we wszystkich Kościołach lokalnych w jedności z Ojcem Świętym – Pasterzem Kościoła powszechnego – będziemy prosić o łaskę i światło Pana potrzebne do nawrócenia serc i damy wspólne świadectwo opowiedzenia się za kulturą życia i miłości".

W łączności z całym Kościołem Katolickim chcemy oddać chwałę Bogu i prosić o światło dla nas samych i dla innych ludzi.

Pobierz plik z tekstem nabożeństwa.