Drukuj

 Jestem mężczyzną (jestem kobietą). fot. kaja

Jestem stworzony jako mężczyzna (stworzona jako kobieta).
Jestem powołany jako mężczyzna (powołana jako kobieta).
Jestem człowiekiem jako mężczyzna (człowiekiem jako kobieta).

Toteż akceptuję siebie jako mężczyzna (siebie jako kobieta).


Panie! Nieraz wołam do Ciebie: "Spraw abym przejrzał"
Dziś proszę Cię, pomóż mi oderwać się od podejrzliwego i bojaźliwego odnoszenia się do tego, co płciowe, u siebie i u innych, abym całkowicie zawierzył Tobie.
To Ty chcesz mnie mieć całego - mnie również jako istotę płciową: mnie jako chłopca, dziewczynę; jako mężczyznę, jako kobietę.
Gdy tak wielu odchodzi od Ciebie sterroryzowanych przez własną płciowość, pomóż mi Panie uwolnić się od bojaźni podejrzliwości i lęku jako od sprzymierzeńców zła.
Ufam Ci jako memu Stwórcy. Skoro uczyniłeś mnie istotą płciową, dobrze to uczyniłeś.
Nie zamierzam ulegać pokusie, że człowiekiem rządzi izolowana zmysłowość, że człowiek jest wobec niej bezsilny.
Zamiast trwożliwie bronić się przed pokusami, które rodzi bierność, spraw abym rozwinął aktywność w realizowaniu dobra, z pełnym zaangażowaniem tego, co płciowe we mnie.
Nie pozwól zakopać talentu, wszak mam go pomnożyć.
Nie zamierzam rozprawiać zbyt dużo i z emfazą o ludzkich wykroczeniach seksualnych, abym w ten sposób nie pomnażał lęku u siebie. Nie będę również straszył innych, podważając w nich ufność względem Ciebie. Czystość potrzebuje swobodnego oddechu, nie trzeba jej zamykać w klatce małości i lęku wypaczając sens cnoty. Niech czystość chrześcijan nie odstrasza ludzi dobrej woli. Bo miłość ma być miłością ludzi. a nie samych zasad.
Panie, pomóż mi dbać o swój wdzięk, abym go pielęgnował w każdym okresie mego życia: w młodości i w starszym wieku. Daj także, abym umiał dostrzec ów wdzięk w każdej spotkanej kobiecie, umiała dostrzec w każdym spotkanym mężczyźnie. Abym odnalazł w tym wdzięku odblask Twej obecności w każdym i każdej z nas. Bo dobry jest Pan, który stworzył tyle piękna i uczy nas to piękno przeżywać ku chwale swojej. Amen

Włodzimierz Fijałkowski