fot. ajDiakonia jest powołana do służby całemu Ruchowi Światło- Życie. Dlatego też we wrześniu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu rekolekcji, które odbyły się w dniach 26-27 listopada 2010r. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu za dar tych rekolekcji.

modlitwa w intencji poczętego życiaOdkąd pojawiły się pierwsze informacje o tym, iż Benedykt XVI wezwał cały Kościół do modlitwy w intencji poczętego życia w dniu 27 listopada 2010 r. (było to 29 września 2010 r. – Radio Watykańskie podało wiadomość o odpowiedzi biskupów amerykańskich) Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie zaczęła się przygotowywać do odpowiedzi na papieskie wezwanie. Na pierwszym miejscu postawiła sobie zadania dotarcia z informacją do wspólnot Ruchu i zaproszenia ich na czuwania organizowane w parafiach i diecezjach. 

słuchamy prelekcji20 listopada 2010, w gościnnym Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach, członkowie Diakonii Życia przeżywali dzień skupienia we wspólnocie z diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego.

Dr inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, przedstawił nam problematykę obrony życia jako szczególnego zadania katolików świeckich.

Podczas spotkaniaW dniu 20 listopada 2010 roku w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, którym opiekują się ojcowie Redemptoryści odbyło się kolejne spotkanie formacyjne diakonii życia wraz z naszym moderatorem ks. Józefem Bąkiem.

logo radia18 listopada 2010 r. członkowie Diakonii Życia z diecezji tarnowskiej wystąpili w audycji "Nie tylko dla świętych" w Radiu Dobra Nowina Małopolska. Mówili o pracy Diakonii Życia zarówno w wymiarze diecezjalnym jak i ogólnopolskim.