Drukuj

W ostatnim roku 2010/2011 regularnie co miesiąc gromadziliśmy się na spotkaniach formacyjnych Diakonii. Spotkania odbywały się przy stałym udziale około 11 osób,w tym ks. Marcina Sochy, trzech małżeństw i czterech osób indywidualnych. Ponadto na pojedynczych spotkaniach pojawiły się jeszcze 4 osoby pozostające później w kontakcie mailowym z Diakonią.

Podczas spotkań modliliśmy się w intencjach związanych z obroną życia, omawialiśmy zaproponowane tematy takie jak: pomoc małżonkom, którzy przeżyli stratę dziecka (prezentacja prelekcji i dyskusja), pomoc osobom o skłonnościach homoseksualnych (dyskusja w oparciu o doświadczenia uczestników Warsztatów poświęconych problemowi homoseksualizmu w listopadzie 2010 r. w Ośrodku „Odwaga" w Lublinie), istota posługi w Diakonii Życia (prezentacja i dyskusja) oraz aktualności i nauka Kościoła na temat zapłodnienia in vitro (prezentacja i dyskusja), jak również przygotowywaliśmy konkretne działania Diakonii, to jest Warsztaty NPR, rekolekcje „Trudne rozstanie – dla rodziców po stracie dziecka" i posługę prelegentów podczas rekolekcji letnich.

W listopadzie 2010 r. dwóch członków Diakonii wzięło udział w Warsztatach poświęconych problemowi homoseksualizmu w Ośrodku „Odwaga" w Lublinie. Z pozostałymi członkami Diakonii podzielili się własnymi przeżyciami oraz szeregiem przywiezionych materiałów i książek w tym temacie. Chcielibyśmy, aby kolejne osoby wyjechały na Warsztaty w listopadzie 2011 r. i cały czas podejmujemy wysiłki, aby stworzyć prezentację multimedialną, w oparciu o którą będziemy przeprowadzać prelekcje dla rodzin i młodzieży w tym temacie.

Przed dniem 27 listopada 2011 r. staraliśmy się zmobilizować wszystkie wspólnoty oazowe naszej Diecezji do modlitwy w intencji poczętego życia w odpowiedzi na wezwanie Papieża Benedykta XVI. Poprzez osoby odpowiedzialne w Diecezji przesłaliśmy maile informujące o wezwaniu Papieża z propozycją czuwania modlitewnego do poszczególnych rejonów. Wiemy, że w wielu rejonach w dniu 27 listopada czy nieco później podczas Dnia Wspólnoty podjęto modlitwę. Większość członków Diakonii zorganizowało modlitwę w intencji poczętego życia w swoich parafiach bądź wspólnotach. W „Naszym Dzienniku" ukazała się rozmowa na ten temat z członkiem naszej diakonii.

Z okazji Dnia Świętości Życia (25 marca 2011 r.) tradycyjnie Diakonia zachęcała wszystkich członków Ruchu do włączenia się w Dzieło Duchowej Adopcji w ramach poszczególnych wspólnot i parafii. Wezwanie pojawiło się w komunikacie z diecezjalnego spotkania animatorów DK i spotkania DDJ poprzedzających Dzień Świętości Życia. Byliśmy również na diecezjalnym spotkaniu animatorów DK, gdzie osobiście zachęcaliśmy do włączenia się w to dzieło. Zachęta pojawiła się również na stronie www Diakonii. Kilka wspólnot kontaktowało się z nami w tej sprawie. W swoich parafiach i w tych wspólnotach bezpośrednio włączyliśmy się w uroczystość przyjęcia Duchowej Adopcji przez prelekcje i świadectwa. Z tej okazji pisaliśmy również krótkie rozważania do czytań w Gościu Niedzielnym poprzedzającym Dzień Świętości Życia.

W dniach 8-10 kwietnia 2011 r. odbyła się czwarta już edycja Warsztatów NPR w Domu Rekolekcyjnym „Emaus" w Koniakowie, podczas których uczyliśmy metody Rötzera i metody angielskiej 30 uczestników, w tym małżeństwa z Domowego Kościoła. Wielką radością było dla nas to, że w tym roku większość uczestników warsztatów stanowili członkowie Ruchu i duży odzew był z Domowego Kościoła. Z niektórymi parami mamy kontakt do chwili obecnej udzielając im wsparcia w interpretacji cyklów. Ponadto Warsztaty były dla nas czasem rekolekcji i spotkania samych członków Diakonii. Szczególnie cenne było to, że wszyscy na miarę swoich możliwości i umiejętności zaangażowali się w organizację Warsztatów.

Następnie w dniach 15-17 kwietnia 2011 r. braliśmy udział w rekolekcjach „Trudne rozstanie – dla rodziców po stracie dziecka" w Domu Rekolekcyjnym „Emaus" w Koniakowie. Do udziału w rekolekcjach zaprosił nas ks. Jarosław Ogrodniczak. Byliśmy odpowiedzialni za organizację, a merytorycznie rekolekcje prowadził Ksiądz we współpracy z psychoterapeutą Andrzejem Winklerem. W rekolekcjach wzięło udział 11 małżeństw i 1 osoba indywidualna, w tym parę małżeństw z Domowego Kościoła. Rekolekcje otwarły nasze oczy na kolejne wyzwania stojące przed Diakonią, to jest potrzebę uświadamiania rodzinom Domowego Kościoła, jak bardzo jest potrzebna pomoc tym, którzy stracili dziecko i w jaki sposób tej pomocy udzielać tym bardziej, że jest to problem powszechny, często dotykający naszych kręgów.

W dniu 14 maja 2011 r. wzięliśmy udział w spotkaniu odpowiedzialnych Diakonii Życia w Warszawie.

Pod koniec czerwca 2011 r. w związku z czytaniem w Sejmie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży kontaktowaliśmy się z większością moderatorów, którzy prowadzili rekolekcje na I turnusie wzywając ich do podjęcia modlitwy w intencji obrony życia poczętych w poszczególnych wspólnotach. Spotkaliśmy się ze zrozumieniemi zapewnieniami o modlitwie.

Diakonia włączyła się również w akcję Centralnej Diakonii Życia rozprowadzania naklejek promujących życie „Wybieram życie, I'm prolife". Naklejki rozdawaliśmy podczas prelekcji podkreślając, żeby brały je tylko te osoby, które rzeczywiście ich użyją
– dorośli na samochodach, a młodzi np. na plecakach. Do chwili obecnej rozdaliśmy prawie wszystkie z 2 tys. zamówionych naklejek. Jesteśmy gotowi i widzimy potrzebę kontynuowania tej akcji.

Ubolewamy na tym, iż w ubiegłym roku formacyjnym tak mało mieliśmy zaproszeń na spotkania ogólne w poszczególnych wspólnotach, spotkania poszczególnych kręgów DK czy też Dni Wspólnoty i to pomimo ciągłego przekonywania o wadze tematów oraz przypominania o naszej obecności i gotowości służby (czy to poprzez ulotki, maile czy wreszcie telefony do moderatorów rejonowych). Zostaliśmy zaproszeni, aby dać świadectwo na temat posługi w Diakonii Życia na Szkole Animatora. Mieliśmy również prelekcje na temat Kobiecości, męskości i czystości w parafii w Rojcy, w temacie Zapłodnienia in vitro w Rudzie Śląskiej oraz na temat Dzieła Duchowej Adopcji w Rudzie Śląskiej i Katowicach.

W okresie wakacji letnich wyznaczyliśmy osoby dyżurujące na każdym turnusie rekolekcji, a szczegółowa informacja z listem zachęcającym do korzystania z posługi Diakonii oraz propozycją tematów została dołączona do teczki roku. Z częścią moderatorów członkowie Diakonii rozmawiali osobiście. Wiemy, że część wspólnot radziła sobie we własnym zakresie zapraszając znane moderatorom pary narzeczeńskie czy małżeństwa, aby podzieliły się świadectwem życia. Bardzo cieszymy się, że w tym roku w posługę prelekcyjną włączyli się kolejni członkowie Diakonii. W sumie zostaliśmy zaproszeni do wygłoszenia łącznie 16 prelekcji.

Ania Janic