fot. ajW dniu 25 marca o godz. 19:00 w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie uczestniczyliśmy w oazowym czuwaniu wielkopostnym, które przygotowała i prowadziła młodzież z Diakonii Życia naszej diecezji. Czuwanie rozpoczął spektakl uwrażliwiający młodych oazowiczów na wartość życia i jego kruchość. Było to krótkie opowiadanie o życiu młodych ludzi napisane przez uczennicę Gimnazjum, którego treść młodzież przedstawiła wcielając się w bohaterów opowiadania.

Kolejnym punktem była multimedialna prezentacja o roli, zadaniach i wyzwaniach Diakonii Życia przygotowana przez młodzież zaangażowaną w DŻ, następnie świadectwo Moniki i krótkie wystąpienie ( konferencja) księdza Grzegorza Kota Moderatora DŻ w naszej diecezji.

Po krótkiej konferencji księdza, poproszono nas o świadectwo, więc podzieliliśmy się z młodzieżą naszym doświadczeniem podejmowania duchowej adopcji w naszym małżeństwie i naszej rodzinie oraz zachęciliśmy młodych do podjęcia DA. W dalszej części spotkania podczas uroczystej liturgii osoby podejmujące DA składały przyrzeczenia DA. Nie wiem na ile nasze słowa i nasza zachęta miły wpływ na decyzję młodych oazowiczów, ale zauważyliśmy, że zabrało deklaracji a byli jeszcze zainteresowani. A w trakcie podpisywania deklaracji kilka dziewcząt poprosiło nas o praktyczną pomoc w wypełnieniu deklaracji.

Cieszyliśmy się, że możemy pomóc, że możemy dzielić się z młodymi, tym co dla nas jest tak bardzo ważne, do czego pragniemy całym sercem zachęcać, bo trzeba jeszcze wielu podejmujących modlitwę, aby każde poczęte dziecko miało swojego duchowego ojca, matkę. Wóczas nikt nie zostanie uśmiercony, bo Pan Bóg wysłuchuje zawsze modlitwy wstawienniczej.

Po zakończeniu liturgii Słowa oraz złożeniu przyrzeczenia DA, rozpoczęła się Droga Krzyżowa oparta na tekstach sługi Bożego o. Franciszka w 90 rocznicę Jego urodzin. Drogę Krzyżową prowadził Ks. Marek Kotwa Moderator RŚ-Ż. Czuwanie zakończył Apel Jasnogórski.

Teresa i Andrzej Głodzikowie