modlitwa w intencji poczętego życiaOdkąd pojawiły się pierwsze informacje o tym, iż Benedykt XVI wezwał cały Kościół do modlitwy w intencji poczętego życia w dniu 27 listopada 2010 r. (było to 29 września 2010 r. – Radio Watykańskie podało wiadomość o odpowiedzi biskupów amerykańskich) Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie zaczęła się przygotowywać do odpowiedzi na papieskie wezwanie. Na pierwszym miejscu postawiła sobie zadania dotarcia z informacją do wspólnot Ruchu i zaproszenia ich na czuwania organizowane w parafiach i diecezjach. 

Diakonia Życia diecezji kieleckiej rozesłała informacje do wspólnot Ruchu. Moderator diecezjalny Ruchu ks. Sławomir Sarek wystosował list zachęcający członków Ruchu do udziału w czuwaniu. „Jako wspólnota Ruchu Światło-Życie chcemy włączyć do tej modlitwy z Ojcem Św. poprzedzając ją dwudniową ekspiacją za zabijanie dzieci nienarodzonych, aborterów, za grzechy popełnione w metodzie in vitro i za stosujących tę metodę. Możemy to zrobić indywidualnie w domach, zaproponować naszym Księżom w parafiach lub dołączyć się do zoorganizowanego przez nasz Ruch czuwania, które będzie miało miejsce w par. św. Józefa Robotnika." List moderatora diecezjalnego umieszczono na stronie diecezjalnej Ruchu i na stronie Domowego Kościoła. Podczas czuwania współorganizowanego przez Ruch w parafii św. Józefa Robotnika modlono się według propozycji Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa rodzin wzbogacając ją dziesiątką różańca z krótkim rozważaniem.

Diakonia Życia związana z Domowym Kościołem diecezji rzeszowskiej rozesłała wiadomość o czuwaniu i materiały do wszystkich par rejonowych (z prośbą o przekazanie animatorom).proszą o włączenie się do modlitwy w intencji życia poczętego. Informację również zamieszczono na stronie diecezjalnej DK. Czuwania odbywały się w parafiach.

Również Diakonia Życia archidiecezji przemyskiej rozesłała informację do wszystkich rejonów wraz z materiałami otrzymanymi z duszpasterstwa rodzin. Informacja została umieszczona również na stronie diecezjalnej i na diecezjalnej stronie Diakonii Życia. Modlitwy i czuwania odbywały się każdym rejonie, członkowie Ruchu uczestniczyli w ich prowadzeniu.

Diakonia Życia archidiecezji katowickiej przygotowała tekst nabożeństwa i rozesłała go poprzez Moderatora Diecezjalnego do wszystkich moderatorów rejonowych z prośba o włączenie się w modlitwę. Ponadto każdy członek Diecezjalnej Diakonii Życia (14 osób) starał zorganizować wraz ze swoją wspólnotą (parafialną, oazową lub rodzinną) modlitwę, nabożeństwo w intencji życia poczętego.

S. Wirginia z Diakonii Życia z diecezji łowickiej wraz z uczennicami gimnazjum sióstr Niepokalanek w Szymanowie udała się do publicznego gimnazjum w Szymanowie. Tam pokazała prezentacje o obronie poczętych dzieci, aby zachęcić i zmobilizować do modlitwy z Ojcem Świętym. Modlitwa odbywała się w parafii przez trzy dni – według propozycji Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

W Sandomierzu w dniach 26-28 listopada odbywały się rekolekcje tematyczne Domowego Kościoła. Czuwanie w intencji poczętego życia prowadzili podczas tych rekolekcji Maria i Bogusław odpowiedzialni za Diakonię Życia w diecezji sandomierskiej. Wiadomość o czuwaniu i materiały zostały wysłane do moderatora, wszystkich par rejonowych, animatorów i członków DŻ w całej diecezji z prośbą o włączenie się do modlitwy w intencji życia poczętego.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zachęta do zorganizowania czuwań umieszczona została na stronie diecezjalnej Domowego Kościoła. Diakonia życia współprowadzła czuwania w dwóch parafiach Koszalina. Udało się też zachęcić Instytut Teologiczny, który planował uroczyste nieszpory adwentowe, aby te nieszpory połączyć z adoracją i różańcem w intencji poczętego życia.

Diakonia Życia Archidiecezji Krakowskiej umieściła na swojej stronie internetowej zaproszenie Benedykta XVI do podjęcia modlitwy w intencji obrony życia nienarodzonego. Do wszystkich wspólnot oazowych rozesłano maile z zaproszeniem do udziału w centralnym nabożeństwie w Bazylice Mariackiej w Krakowie pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Członkowie Diakonii Życia włączyli się w organizację i uczestniczyli w czuwaniu „Modlitwa w obronie życia" u OO. Kapucynów w Krakowie zorganizowaną przez Akademię Obrońców Życia.

Beata i Marcin z krakowskiej Diakonii Życia w odpowiedzi na apel Ojca Świętego napisali rozważania różańcowe w intencji każdego poczęcia, tego oczekiwanego, upragnionego, ale i utraconego trwającego kilka tygodni, za poczęcie w czynie zabronionym, to odrzucone, zagrożone opinią najbliższych, również za nienarodzone chore, upośledzone o ofiarną miłość silniejszą od pokusy "łatwego rozwiązania". Te rozważania towarzyszyły modlitwie w kościele św. Józefa w Krakowie prowadzonej przez grupę chrześcijańskich matek.

Beata i Marcin czuwanie prowadzili na wsi Marcyporęba k/Wadowic. Było ono połączone z prelekcją i prezentacją slajdów DZIECKO OD POCZĘCIA dla parafian w kościele.

Diakonia Życia diecezji świdnickiej umieściła apel o podjęcie modlitwy na stronie diecezjalnej Ruchu i rozesłała parom rejonowym.

W Świdnicy od 20 do 27 listopada trwało siedmiodniowe Jerycho modlitewne w intencji obrony życia, kolejno w siedmiu parafiach. Wspólnoty Ruchu włączały się w całodobowe czuwania. W Dzierżoniowie Diakonia Życia zapraszałas na czuwanie wigilijne przed adwentem, podczas którego łączyć się będziemy w modlitwie za każde poczęte życie z Benedyktem XVI i całym zgromadzonym wokół niego światem. W Wałbrzychu DŻ zapraszała do kościoła pw. Józefa Robotnika w Wałbrzychu na Mszę Świętą oraz nabożeństwo Wigilii Adwentu.

Diakonia Życia w diecezji łomżyńskiej wiadomość o modlitwie w intencji życia i dzieci poczętych umieściła na dieciecezjalnej stronie Domowego Kościoła, diecezjalnej stronie Ruchu Świato-Życie oraz stronie Rejonu Ostrołęckiego.

Informacja o apelu Benedykta XVI została rozesłana również drogą elektroniczną do par posługujących w poszczególnych rejonach a także animatorów z zacvhętą do modlitwy w swoich parafiach.

Natomiast osoby posługujące w Diakonii Życia modlitwę za życie podjęły w ramach rekolekcji, które odbywały się w tym samym czasie. We wspomnianych intencjach podjęta została przez wszystkich uczestników rekolekcji adoracja i modlitwa.