foskaTeologiczny opis pojęcia diakonia

Termin diakonia pochodzi z języka greckiego i najogólniej oznacza wszelką służbę, posługę podejmowaną w Kościele. W Nowym Testamencie słowa diakonia używa się na oznaczenie usługiwania przy stole, a w sensie szerszym – troski o żywność i utrzymanie (Łk 10, 40; Dz 6, 1). Także każda przysługa wypływająca z miłości bywa tak określana (1 Kor 16, 15; Ap 2, 19). Spełnianie określonych zadań we wspólnocie, które dziś nazywamy urzędami, określano również diakonią (urząd apostolski – Rz 11, 13; 2 Kor 4, 1; 6, 3n; urząd ewangelistów – 2 Tm 4, 5; posługa diakońska – Kol 4, 17). Słowo diakonia łączono także z kolektą zbieraną na rzecz biednych w Jerozolimie (Rz 15, 30n; Dz 11, 29n).

"Chodzi o odwagę i wysiłek rozwoju, a nie pokusę zmiany" - taką myśl pozostawiła nam K. D. na ostatnim Zjeździe Odpowiedzialnych.

Takie spotkanie, jak to się dzieje w wielu innych miejscach naszego kraju, gromadzi przede wszystkim członków Ruchu, którzy weszli na etap posługi diakonijnej. Jest to więc mała wspólnota Ruchu, która…W tym miejscu zrodziło się we mnie pytanie: Czy jest to wspólnota rzeczywiście włączona w życie Ruchu?