fot. Joa

Nauczyciele naturalnych metod rozpoznawania płodności (MRP) z Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie i inni z różnych zakątków Polski są gotowi pomóc małżonkom i narzeczonym w nauce i wykorzystaniu tych metod w naturalnym planowaniu rodziny.

Wszystkich pragnących poznać nowoczesne MRP, a także mających problemy ze ich stosowaniem zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności wymienionych poniżej nauczycieli.

 

 

sdm.jpgMetoda Dni Standardowych (Standard Days Method ® -SDM) jest nową metodą naturalnego planowania rodziny (NPR) opracowaną przez Instytut Zdrowia Reprodukcyjnego na Uniwersytecie Georgetown.

SDM jest skuteczna w 95%, gdy jest używana poprawnie. 95% oznacza, że 5 na 100 kobiet poprawnie praktykujących przez rok tą metodę może zajść w ciążę. Wszystkie metody NPR są znacznie mniej skuteczne dla par, które nie stosują ich ściśle, stąd typowa skuteczność Metody Dni Standardowych wynosi 88%.

Metoda Dni Standardowych (Standard Days Method® -SDM) jest nową metodą naturalnego planowania rodziny (NPR) opracowaną przez Instytut Zdrowia Reprodukcyjnego na Uniwersytecie Georgetown.

SDM jest skuteczna w 95%, gdy jest używana poprawnie. 95% oznacza, że 5 na 100 kobiet poprawnie praktykujących przez rok tą metodę może zajść w ciążę. Wszystkie metody NPR są znacznie mniej skuteczne dla par, które nie stosują ich ściśle, stąd typowa skuteczność Metody Dni Standardowych wynosi 88%.

SDM prace dla kobiet z cykle miesiączkowe od 26 do 32 dni. Aby poprawnie zastosować metodę, małżeństwa nieplanujące poczęcia muszą powstrzymać się od współżycia płciowego od 8 do 19 dnia cyklu miesięcznego.

UWAGA! Jeżeli kobieta ma więcej niż jeden cykl rocznie, który jest krótszy niż 26 dni lub dłuższy niż 32 dni, skuteczność tej metody znacznie spada i powinny być stosowane inne metody NPR.

Jak stosować metodę: na zwykłym kalendarzu oznaczyć kółkiem pierwszy dzień miesiączki. Następnie tydzień później takim samym kółkiem oznaczyć dzień 8. Policzyć do przodu następne dni do dnia 19 i jego również oznaczyć kółkiem. Przez te dwanaście dni od 8 do 19 (dla ułatwienia obserwacji należy je przekreślić) należy powstrzymać się od wszelkich form współżycia seksualnego, jeśli pragniemy uniknąć poczęcia. Nie trzeba powstrzymywać się od współżycia płciowego, w dniach od 1 do 7, ani od 20 dnia do końca cyklu. Należy zapisać w kalendarzu długość cyklu miesięcznego, gdyż -WAŻNE- tylko jeden cykl rocznie może być krótszy niż 26 dni lub dłuższy niż 32 dni. W przeciwnym wypadku należy użyć innej metody naturalnego planowania rodziny.

Więcej: strony w języku angielskim

http://irh.org/standard-days-method/

http://www.natural-family-planning.info/standard-days-method.htm