fot. MLCzcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie w 1981 roku.

Inspiracją do naszej posługi są słowa św. Jana Pawła II: "Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych".

 

POSŁUGA NA RZECZ ŻYCIA

Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by Ruch Światło-Życie podejmował służbę na rzecz życia. Pragniemy dbać o formację członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i inicjować zaangażowanie Ruchu na tym polu. Chcemy czynić to poprzez:

 • prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
 • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;
 • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;
 • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
 • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia - poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
 • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę - dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
 • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga - dawcy życia.

"Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy" (ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, słowo programowe na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w roku 2010)

FORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO POSŁUGI

 • spotkania formacyjno-szkoleniowe Diakonii
 • uczestniczenie w życiu Ruchu Światło-Życie w diecezji (praca w grupie formacyjnej właściwej dla swego stanu)
 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia

OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA

 • coroczne ośmiodniowe rekolekcje połączone ze szkoleniem
 • zawsze w pierwszej dekadzie sierpnia
 • co roku w innym rejonie Polski
 • zapraszamy młodzież po ukończeniu formacji podstawowej, małżeństwa (przynajmniej po oazie rodzin I st. zapewniamy opiekę nad dziećmi) i dorosłych

TEMATY PODEJMOWANE NA ORDŻ

 • godność osoby ludzkiej;
 • kobiecość i męskość;
 • samoakceptacja;
 • umiejętność porozumiewania się;
 • budowanie relacji międzyludzkich (koleżeństwo, przyjaźń, miłość);
 • czystość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu;
 • odpowiedzialne rodzicielstwo;
 • naturalne planowanie rodziny;
 • bezdzietność;
 • krytyczna ocena antykoncepcji;
 • problem homoseksualizmu;
 • przyczyny i skutki aborcji;
 • funkcjonowanie ustawy antyaborcyjnej;
 • in vitro
 • inne zagrożenia życia;
 • zaangażowanie w służbę życiu.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia 2017

11–20 sierpnia 2017 r. Dębowiec - Centrum Pojednania La Salette oraz Kowary - dom rekolekcyjny Maximilianum

 

JAK ZAŁOŻYĆ DIAKONIĘ ŻYCIA?

fot. MLPrzede wszystkim w oparciu o struktury Ruchu Światło-Życie w diecezji. Jeśli diakonia powstaje oddolnie, bardzo ważne jest by skontaktowała się z odpowiedzialnymi Ruchu (jeśli ma to być diakonia na szczeblu diecezjalnym – z moderatorem diecezjalnym) i pełniła posługę w jedności z nim. Może być też tak, że odpowiedzialni Ruchu widząc potrzebę powstania Diakonii Życia wyznaczają osobę, które zlecają zadanie zorganizowania tej diakonii.

Ogromną pomocą w powstaniu Diakonii Życia jest uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Życia. Uczestnicy tych rekolekcji bardzo często zakładają Diakonię Życia w swoich diecezjach a osoby wyznaczone do tej posługi dzięki uczestnictwu w ORDŻ zaczynają widzieć, w jaki sposób mogą ją pełnić.

Diakonię podejmują osoby po formacji podstawowej Ruchu. Mogą się w nią angażować również osoby, które jeszcze nie odbyły całej formacji (dotyczy to szczególnie osób dorosłych), powinny jednak w pierwszym rzędzie zadbać o ukończenie formacji.

Grupy DŻ składają się z oazowiczów, którzy poczuli się wezwani (bo diakonia to przecież powołanie!) do podjęcia posługi życiu - jedni z nich są we wspólnotach młodzieżowych, inni studenckich czy dorosłych, jeszcze inni w kręgach Domowego Kościoła. Razem spotykają się w ramach diakonii wg własnych ustaleń i możliwości np. raz w miesiącu. Podejmują wspólne działania, pogłębiają swoją wiedzę, służą np. prelekcjami lub przygotowują się do danej posługi.\    

 • O kształcie spotkań Diakonii Życia przeczytasz tutaj.
 • O tematach spotkań przeczytasz tutaj.
 • Wizję pracy Diakonii Życia możesz poznać tutaj.
 • Kontakt z Centralną Diakonią Życia: Agnieszka i Aleksander Jaromin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Należy się zgłosić, porozmawiać o szczegółach, poradzić się, zostawić swoje dane do kontaktu.

W DŻ funkcjonuje lista dyskusyjna jej członków o nazwie Vitalis - tam też można podzielić się swoimi dokonaniami, pytaniami i zawrzeć znajomości w ramach tej samej posługi.

Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie jest członkiem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.