Drukuj

Prawo do życia człowieka przekracza wszystkie inne aspekty filozoficzne, prawne, biologiczne.

Czy wolno rozwijające się w łonie matki dziecko zniszczyć?

Podział jednostek na wartościowe i nie wartościowe, produktywne i nieproduktywne.

Ze stworzeń tylko człowiek jest osobą. Stworzenie samoistne i odpowiedzialne.

Osoba nie jest istotą natury psychologicznej. lecz egzystencjonalnej.

Pojęcie osoba nie jest przywiązane do wieku, ani do dyspozycji fizycznych, czy psychicznych, ale do osobowej duszy. Osobowość nie musi być uświadomiona (sen, śpiączka).

Osoba ludzka obecna jest również w embrionie ludzkim, dlatego embrion ludzki posiada prawa przysługujące osobie ludzkiej.

Rzecz - charakter obiektu;
Osoba - podmiot;
Rzecz - istnienie;
Osoba - samoistnienie;
Rzecz - może działać, ale za swoje działanie nie odpowiada.

Zakaz traktowania człowieka jako rzeczy, choć różne światopoglądy nie raz sprowadzały człowieka do poziomu rzeczy.

Macierzyństwo nigdy nie oznacza tylko wydania na świat życia, ale wydanie na świat osoby ludzkiej.

Dziecko przeznaczone jest do osobnego życia podlegającemu jego Stwórcy - Najwyższej Instancji. Jest niezależne osobowo od swojej matki, państwa, reżimu.

Nie ma postaci nieludzkich zmieniających się w postać ludzką.

Jak łatwo uznać człowieka za osobę bezwartościową, nieludzką. Cofając się w rozwoju embrion ludzki coraz mniej przypomina człowieka, tak samo jest gdy posuwamy się ku starości. Ta forma myślenia niebezpieczna jest dla nienarodzonych i starych.

Usprawiedliwienie - przeludnienie, trudności mieszkaniowe, kryzysy gospodarcze, trudności i wzrost trudności.

Nie można usunąć cierpienia, ani go zmniejszyć przez zabicie dziecka.

Na podstawie: Romano Guardini, Monachium, 1947 r.