27 listopada - czuwanie modlitewne

Schemat liturgii proponowanej przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Papieską Radę ds. Rodziny na czuwanie, do którego wezwał papież Benedykt XVI na początku roku liturgicznego 2010/2011 (27 listopada 2010 r.)

Czuwanie można celebrować następujący sposób:
a) wystawienie Najświętszego Sakramentu i następnie Nieszpory
b) Nieszpory i na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 

PIERWSZY WARIANT NABOŻEŃSTWA

Figura Matki Bożej (Brzemienna) ustawiona obok ołtarza i oświetlona. Ze względu na Adwent nie zaleca się stosowania kwiatów.

I. Wejście procesjonalne ze śpiewem Rorate coeli (Niebiosa rosę...)

Po przybyciu do ołtarza uroczyście przynosi się Najświętszy Sakrament. Mogą towarzyszyć dzieci ze świecami i lampionami. Śpiewa się odpowiednią pieśń. Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu zgodnie z rytuałem, ze śpiewem Ave verum (Bądźże pozdrowiona).

Adoracja w ciszy przez krótki czas. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia i rozpoczyna I Nieszpory I Niedzieli Adwentu.

II. Nieszpory

Modlitwa Nieszporów według Brewiarza. W homilii należy ukazać sens czuwania na początku roku liturgicznego (schemat homilii w aneksie). Po Nieszporach celebrans przychodzi przed ołtarz i adoruje Najświętszy Sakrament przez krótki czas w ciszy.

III. Prośby (załącznik)

Przed Najświętszym Sakramentem rozpoczyna się kolejna część czuwania od modlitwy do Pana Życia. Po tej modlitwie wszyscy siadają.

a) Czytanie (Rdz 3,9-15).
b) Śpiew Ave Maris Stella (Zdrowaś bądź Maryjo...).
c) Wstęp do medytacji, medytacja i modlitwa różańcowa - tajemnice radosne.

Medytacja i Różaniec (każda dziesiątka) według następującego schematu:

 • fragment z Ewangelii,
 • chwila adoracji, medytacji, próśb osobistych w ciszy,
 • dziesiątka Różańca. Zaleca się podzielić tajemnice pomiędzy różne osoby lub grupy osób (rodzice oczekujący dziecka, chore dziecko z rodzicami, cała rodzina z dziećmi, dziadkowie z wnukami, nauczyciele),
 • chwila ciszy i modlitwa celebransa na zakończenie.

Po zakończeniu modlitwy różańcowej następuje zakończenie czuwania, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i repozycja.

d) błogosławieństwo i repozycja.

Po krótkiej przerwie celebrans podchodzi do ołtarza i czyta modlitwę Sługi Bożego Jana Pawła II z encykliki "Evangelium vitae" (załącznik), a następnie udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

 • wprowadzenie: módlmy się przez wstawiennictwo Maryi, żeby przedstawiła naszą modlitwę swojemu Synowi, który jest Życiem świata,
 • modlitwa z "Evangelium vitae",
 • śpiew O zbawcza Hostio,
 • modlitwa,
 • błogosławieństwo,
 • Akty uwielbienia,*
 • repozycja.

* Akty uwielbienia (celebrans czyta każde wezwanie - wszyscy powtarzają)

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

 

DRUGI WARIANT NABOŻEŃSTWA

I. Wejście procesjonalne z figurą Najświętszej Maryi Panny

Zaleca się, aby w procesji uczestniczyli w miarę możliwości wszyscy wierni lub przynajmniej większość. O ile to możliwe w procesji jest niesiona figura Matki Bożej Brzemiennej. Procesja rozpoczyna się w kruchcie kościoła (lub tuż przed wejściem albo z najbliższego kościoła) i zmierza do ołtarza. Procesja ma charakter ekspiacyjny za grzechy przeciwko życiu. Można śpiewać litanię loretańską dodając okolicznościowe wezwania i prośby.

a) Wezwanie do modlitwy.
b) Procesja ze śpiewem litanijnym.

Po przybyciu do ołtarza figurę Matki Bożej umieszcza się na odpowiednio przygotowanym miejscu obok ołtarza. Można zaśpiewać Salve Regina lub inną pieśń Maryjną. Można okadzić figurę. Dzieci mogą umieścić obok figury świece i lampiony. Ze względu na okres liturgiczny nie zaleca się stosowania kwiatów.

c) Pozdrowienie celebransa.
d) Czytanie biblijne (Rdz 3,9-15.).
e) Śpiew (pieśń Maryjna).
f) Krótkie słowo, wprowadzenie do Czuwania (Wigilii).

II. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Przyniesieniu Najświętszego Sakramentu mogą towarzyszyć dzieci ze światłem. Śpiewa się odpowiednią pieśń. Wystawienie Najświętszego Sakramentu zgodnie z rytuałem, ze śpiewem Ave verum (Bądźże pozdrowiona).

a) Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okadzenie
b) Śpiew Bądźże pozdrowiona

Celebrans udaje się w ciszy na miejsce przewodniczenia. Odmawia się różaniec - tajemnice radosne.

c) Medytacja fragmentów Ewangelii i różaniec

Rozpoczyna się medytacja tajemnic radosnych zgodnie ze schematem:

 • czytanie fragmentu Ewangelii,
 • chwila ciszy,
 • medytacja, adoracja osobista,
 • dziesiątka różańca. Zaleca się, żeby pierwszą tajemnicę odmawiali rodzice, którzy oczekują na narodziny dziecka; tajemnicę drugą może odmówić dziecko chore lub niepełnosprawne ze swymi rodzicami; trzecią tajemnicę rodzina z dziećmi, czwartą dziadkowie z wnukami, piątą nauczyciele,
 • chwila ciszy i modlitwa na zakończenie.

d) Prośby (załącznik)

Przed Najświętszym Sakramentem w sposób uroczysty przedstawia się akty uwielbienia.

 • chwila ciszy,
 • prośby; mogą mieć formę litanijną,
 • adoracja i modlitwa osobista w ciszy.

Przed Najświętszym Sakramentem rozpoczyna się kolejna część czuwania od modlitwy do Pana Życia. Po tej modlitwie wszyscy siadają.

e) Nieszpory

Jako hymnu można użyć "Rorate Coeli". W homilii należy podkreślić sens Czuwania modlitewnego za życie.

f) Zakończenie Wigilii i błogosławieństwo

Tuż przed błogosławieństwem odmawia się modlitwę Sługi Bożego Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (załącznik).

 • śpiew O zbawcza Hostio,
 • modlitwa.
 • błogosławieństwo,
 • akty uwielbienia,*
 • repozycja.

* Akty uwielbienia (celebrans czyta każde wezwanie - wszyscy powtarzają)

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!