fot. MSZ„Ile małżeństwo powinno mieć dzieci?" – takie pytanie często pojawia się podczas prelekcji głoszonych przez diakonię życia. Jak się okazuje – ta kwestia nie jest do końca rozumiana nawet przez ludzi od dłuższego czasu kroczących za Jezusem. Sfera płciowości człowieka w całości znajduje się pod szczególnym „obstrzałem" sił tego świata, stąd zapewne wielkie pomieszanie – i jednocześnie chęć przeciwdziałania temu pomieszaniu.

fot. kajaMetody naturalnego planowania rodziny wymagają współpracy małżonków oraz zachowania okresowej wstrzemięźliwości, jeśli zamierzają oni uniknąć poczęcia lub je odłożyć. W dyskusjach podnoszona jest zatem często kwestia wpływu NPR na relacje małżeńskie, przy czym polemiki te odwołują się raczej do subiektywnych przekonań i pojedynczych przypadków, stanowiących ważne, lecz jednak tylko przyczynki do bardziej kompletnego opisu sytuacji.

fot. kajaZagadnienie odpowiedzialnego rodzicielstwa może być rozpatrywane na wiele różnych sposobów.
Czytając nawet pobieżnie dokumenty Kościoła możemy dostrzec, że poświęcają one wiele miejsca temu problemowi.

Eucharystia (www.christ.pl)Monika poczęła się 5 marca 2000 r. podczas Eucharystii!
Żeby jeszcze dodać temu faktowi kolorytu należałoby napisać, że poczęła się bez obecności ojca!

fot. kajaMam na imię Zbigniew i pragnę podzielić się krótkim świadectwem stosowania NPR. Piszę w imieniu swoim i żony.