Przedstawiamy słowniczek pro-life opracowany przez prof. Włodzimierza Fijałkowskiego.

ANTYKONCEPCJA - programowe ubezpłodnianie

Powoduje:

 • wyizolowanie doznań ze sfery seksualnej dla zaspokojenia potrzeby popędowej;
 • zapobieganie niepożądanej ciąży. Odpowiedzialność za niechciane poczęcie zostaje przeniesiona na firmy zaopatrujące dany środek w odpowiednie gwarancje;
 • upowszechnianie się okazjonalnych kontaktów seksualnych bez perspektyw powstania trwałej więzi;
 • eliminuje wysiłek niezbędny w czystym przeżywaniu dynamiki płciowej;
 • degraduje człowieka w jego przeżywaniu dynamiki płciowej przez utrwalanie kontaktu na poziomie odreagowywania napięć;
 • dezaktualizuje pojęcie miłości na rzecz satysfakcji seksualnej;
 • eliminuje powściągliwość i zdolność przetwarzania surowych pobudzeń popędu; sytuuje człowieka na płaszczyźnie elementarnych doznań;
 • gloryfikowana spontaniczność zachowań sprowadza się do szukania odprężenia i egoistycznego zaspokajania pobudzeń popędowych;
 • w przypadku nieskutecznego ubezpłodnienia się sprzyja odrzuceniu niechcianego dziecka, gdy ono zostanie poczęte;
 • niepowodzenia w stosowaniu antykoncepcji znajdują swe dopełnienie w aborcji
 • im więcej antykoncepcji - tym więcej aborcji;
 • niszczy ekologicznie "teren" płciowości stanowiący środowisko życia;
 • kształtuje postawę: PRZECIW ŻYCIU.

Naturalne Planowanie Rodziny - otwarcie się na życie

Warunkuje:
 • pełny kontakt osobowy na podłożu płci z zachowaną i zaakceptowaną obopólną płodnością;
 • odpowiedzialne realizowanie zamierzeń prokreacyjnych. Umożliwia także:
  • odłożenie poczęcia;
  • wydłużanie przerw między nimi;
  • zaniechanie poczęcia w sytuacji tego wymagającej;
  • pokonanie trudności zajścia w ciążę;
 • wychowanie młodzieży w duchu świadomego i odpowiedzialnego przeżywania płci oraz przygotowanie jej do małżeństwa opartego na trwałej i wyłącznej więzi;
 • angażuje osobisty wysiłek uzdalniający do przetrwania i "uwewnętrzniania" pobudzeń w sferze płci;
 • sprzyja integralnemu rozwojowi człowieka jako istoty płciowej; pozwala zachować wolność w angażowaniu zdolności prokreacyjnej;
 • sprzyja zachowaniu miłości płodnej, zdolnej również do wzajemnego "rodzenia się" małżonków;
 • uzdalnia do zachowania dystansu i niezbędnej powściągliwości z tytułu respektowania naturalnego rytmu płodności i niepłodności, co daje szansę pogłębienia osobowych relacji małżonków;
 • zdolność zachowania dystansu i refleksyjność zachowań staje się bodźcem do przetwarzania elementarnych pobudzeń popędowych, dzięki czemu uczestniczy w budowaniu trwałej więzi;
 • warunkuje radość spowodowaną poczęciem dziecka zgodnie z zamierzeniem, ale również uzdalnia do przyjęcia dziecka nieplanowanego;
 • niezamierzone poczęcie skłania do dokładniejszego stosowania metody; nie szuka rozwiązania w aborcji;
 • upowszechnienie naturalnego planowania rodziny eliminuje aborcję;
 • naturalne planowanie rodziny jest ekologicznym rozwiązaniem problemu prokreacyjnego;
 • naturalne planowanie rodziny kształtuje postawę ZA ŻYCIEM.

CZYSTE PRZEŻYWANIE PŁCI - weryfikuje się otwarciem na życie

Wyraża się zdecydowanym przejściem:
 • od tłumienia popędu do używotniania dynamiki płciowej;
 • od wyrzeczenia do wyboru;
 • od opanowania pokus do ukierunkowania pobudzeń;
 • od okiełznania chuci do przetwarzania napięć;
 • od poskramiania żądz do uwewnętrznania nacisków wyobraźni.

wg prof. W. Fijałkowskiego