fot. ajKażde spotkanie diakonii powinno składać się z czterech części (może być oczywiście więcej, ale te muszą być): modlitwy, słuchania Słowa, jakiegoś elementu warsztatowo-formacyjnego oraz części, którą możemy nazwać zadaniową.

fot. E.E. GąsiorekPrzedstawiamy tematy, którymi zajmowały się na swoich spotkaniach (w części formacyjnej) Diakonie Życia w poszczególnych diecezjach. Mamy nadzieję, że będzie to źródło wzajemnej inspiracji pomagające w przygotowywaniu i prowadzeniu interesujących spotkań diakonijnych.

Metodą "Burzy mózgów" na dwóch osobnych kartkach wypisać skojarzenia ze słowami "dojrzałość", "chrześcijanin".

W spotkaniu o miłosierdziu na pewno trzeba, aby grupy wypisały dzieła miłosierdzia podejmowane w Ruchu ogólnie i w środowiskach lokalnych oraz indywidualnie.