fot. kajaPowołałeś nas Panie do rozwoju. Pomóż mi wypełniać Twoje wezwanie. Spraw, abym się stała pełnym człowiekiem. Dopomóż mi rozwinąć we mnie moją kobiecość na miarę Twoich zamysłów. Przygotuj mnie do daru miłości, jaki mam z siebie złożyć człowiekowi, którego mi wyznaczyłeś. Daj mi moc uszczęśliwiania mego towarzysza, żeby się nigdy nie musiał mnie wstydzić, żeby mógł na mnie we wszystkim polegać. Przysposób mnie, Panie, do służby miłości.
Panie, Ty wiesz, że chcę Ci służyć. Daj mi wybrać tego, który mnie w tym podtrzyma i razem ze mną będzie pełnić Twoją wolę. Daj mi znaleźć człowieka - przyjaciela, któremu bezpiecznie zaufam, i w którym dostrzegę także Ciebie.

Modliłam się bezinteresownie, tak jak ksiądz nauczał. Prosiłam Boga: "Proszę Cię Boże, daj mojej mamie dobrego zięcia".