(wiara.pl)Podobno w jednym z zakątków raju od rana do wieczora bawiły się zawsze dzieci. Kiedy Pan Bóg w swej dobroci postanowił stworzyć świat, wezwał je wszystkie do siebie i powiedział: Trzeba, abyście poszły i zaludniły całą ziemię. Co chciałybyście zabrać ze sobą, by wam przypominało niebo?

fot. kajaHuman Fertilisation and Embryology Authority (HEFA), brytyjski urząd zajmujący się nadzorem procedur zapłodnienia metodą in vitro opublikował w 2010 roku raport na temat aborcji wykonywanych u kobiet, które zaszły w ciążę metodą in vitro. Z raportu wynika, że w Anglii i Walii dokonuje się rocznie średnio 80 takich aborcji.

Liczby zaskoczyły samych lekarzy. Podkreślają, że jest to tym bardziej szokujące, iż pary muszą przejść przez wiele trudności i ponieść wiele kosztów, zanim dojdzie do zapłodnienia.

fot. kajaChcąc wejść z kimś w bliski związek, nawiązać autentyczny kontakt, należy się na tego człowieka otworzyć. alienacja swego prawdziwego "ja", zamknięcie się w sobie, wstrzymuje rozwój osobowości człowieka.  Taki człowiek nie potrafi nikogo naprawdę pokochać, ani też być przez kogoś kochanym i zaakceptowanym.

nowy domCzyli co każdy oazowicz powinien wiedzieć o adopcji i opiece zastępczej

 

„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje"Mt 18, 5)

 

Status embrionu w bioetyce katolickiej

Pytanie o ludzki embrion znajduje się w centrum współczesnej debaty bioetycznej. Jest fragmentem, ale najważniejszym, poszukiwań definicji człowieka w świecie wieloreligijnym, wielokulturowym i światopoglądowym bliżej nieokreślonym. Człowiek XXI wieku traci świadomość tego, kim jest

EuropaAborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci. Dane te pochodzą z raportu „Aborcja w Europie i Hiszpanii” zaprezentowanego na początku 2010 r. w Brukseli przez Hiszpański Instytut Polityki Rodzinnej.