Krucjata Młodych protestuje w MEN przeciw seksualizacji dzieci w szkołach

„Protest przeciw seksualizacji dzieci w polskich szkołach”, adresowany do min. Krystyny Szumilas, złożyli 28 maja w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiciele Krucjaty Młodych, grupy świeckich katolików działającej na rzecz obrony dziedzictwa chrześcijańskiego.

Krucjata Młodych nawiązuje w tekście protestu do zorganizowanej 22 kwietnia br. przez MEN konferencji, podczas której przedstawiono dokument „Standardy edukacji seksualnej w Europie” opracowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Młodzi katolicy określili konferencję jako „skandaliczną”. Ich zdaniem podczas prezentacji dokumentu „przedstawiono rażąco niemoralne treści, które – gdyby prezentowane były dzieciom w szkołach – mogłyby mieć znamiona usiłowania popełnienia przestępstwa oraz nakłaniania nieletnich do czynów lubieżnych (art. 200 Kodeku karnego)”.

Dowodem na to są tematy prezentowane na konferencji MEN, wśród których Krucjata Młodych wymienia w proteście: „akceptowalny seks” (dla 6-latków), „komunikowanie się w celu uprawiania przyjemnego seksu” (dla 9- i 12-latków), czy zaopatrywanie się w antykoncepcję (dzieci w wieku 12-15 lat).

„To, co najbardziej szokuje, to fakt, że według zaprezentowanego raportu WHO 'rozwój seksualności rozpoczyna się w momencie urodzenia’, toteż edukację w tym zakresie należy rozpocząć przed 4. rokiem życia. Przedstawiciele resortu edukacji narodowej opowiedzieli się za popularyzacją tych skandalicznych treści” – brzmi treść protestu Krucjaty Młodych.

Młodzi katolicy podkreślają, że takimi działaniami MEN „wpisuje się w szalejącą na Zachodzie rewolucję seksualną, która niszczy niewinność dzieci i młodzieży oraz rozbudza w nich różne dewiacyjne zachowania”. I pytają: „Czy urzędnicy resortu edukacji narodowej chcą brać udział w narażaniu dzieci na deprawację i tworzeniu klimatu sprzyjającego seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich?”.

Protest kończy się apelem do MEN o „jak najszybsze odcięcie się od niebezpiecznych eksperymentów społecznych”, które omawiano na niedawnej konferencji.

Krucjata Młodych określa się jako grupa młodych katolików świeckich (głównie studentów), którzy przy Instytucie im. Księdza Piotra Skargi działają na rzecz obrony dziedzictwa chrześcijańskiego w coraz bardziej pogańskiej rzeczywistości. Ich działalność obejmuje szeroko rozumianą sferę publiczną. „Nie jesteśmy partią polityczną i nie jesteśmy też związani z którąkolwiek z nich, jednak ze względu na poważne upolitycznienie niemal wszystkich dziedzin życia zabieramy głos również w kwestiach politycznych walcząc o rozwiązania zgodne z katolicką doktryną i moralnością” – deklarują na swojej stronie internetowej.

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply